Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Maandag
 

Zoeken in christelijke websites en algemene links


Christelijke websites : OrganisatiesA Rocha Nederland
Rocha is een internationale beweging van christenen die geboeid zijn door Gods schepping en zich inzetten voor het behoud ervan. ...
http://www.arocha.nl (0 in, 518 uit)
Acatnederland.nl
Oecumenische Mensenrechtenvereniging ...
http://www.acatnederland.nl (0 in, 383 uit)
Advent Gospel Promotions
Evangelisatie organisatie, met bijbelstudies, overdenkingen en een informatie over gezond leven....
http://www.agp-internet.com (0 in, 306 uit)
Agape
Agapè is een beweging van actieve christenen uit verschillende kerken. Met elkaar zetten zij zich in om overal ‘geestelijke bewegingen’ op gang te brengen....
http://www.agape.nl (0 in, 512 uit)
Alpha Young Professionals
De Alpha-cursus voor Young Professionals in Utrecht is een eigentijdse kennismaking met het christelijk geloof, wereldwijd al door vele miljoenen mensen gevolgd. Het is bedoeld voor christenen en voor niet-christenen. Deze alpha-cursus is speciaal voor Yo...
http://young-professional.AlphaUtrecht.nl (0 in, 344 uit)
Alvadam.com
Alvadam wil door middel van charity services een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving in en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Alvadam is een oecumenisch geïnspireerd particulier initiatief dat duurzame ontwikkeling beoogt, en daar uit voortv...
http://www.alvadam.com (0 in, 357 uit)
Artsen zonder Grenzen Nederland
Artsen zonder Grenzen Nederland is een onafhankelijke, medische noodhulporganisatie. Bekijk de website!...
http://www.artsenzondergrenzen.nl (0 in, 426 uit)
Bidden voor de buurt
Bidden voor de buurt. Een site met handreikingen voor en informatie over het buurtgebed in de stad Haarlem....
http://www.biddenvoordebuurt.nl (0 in, 301 uit)
Bijbel in de Bus
Deze stichting brengt de boodschap van het evangelie d.m.v. het plaatsen van affiches bij stations of zoals u hier op de foto ziet bij de bushaltes. Wanneer mensen wachten voor het openbaar vervoer hebben ze vaak de tijd om even iets te lezen en mogelijk ...
http://www.bijbelindebus.nu (0 in, 324 uit)
Bond tegen het vloeken
De Bond definieert vloeken als het misbruiken van de naam van God of van Jezus Christus. Overigens stelt de organisatie ook ander grof taalgebruik aan de orde, bijvoorbeeld in het scholenwerk. ...
http://www.bondtegenhetvloeken.nl (0 in, 357 uit)
Business Alpha-Cursus
Business Alpha-cursus in Utrecht is een eigentijdse kennismaking met het christelijk geloof, wereldwijd al door vele miljoenen mensen gevolgd. Het is bedoeld voor christenen en voor niet-christenen. Deze Business Alpha-cursus is speciaal voor elke zakenma...
http://www.BusinessAlphaUtrecht.nl (0 in, 294 uit)
CGOB
CGOB De Herberg - De gastouders van CGOB De Herberg bieden persoonlijke en kwalitatieve kinderopvang met christelijke normen en waarden....
http://www.cgob.nl (0 in, 360 uit)
Christelijk Cabaret
Christelijk cabaret, christelijke cabaretiers, christelijk cabaretgroep...
http://www.christelijkcabaret.nl (0 in, 336 uit)
Christennetwerk GMV
Christennetwerk | GMV is een vakbond en een netwerkorganisatie vóór christenen. Wij worden gedreven door de volgende missie: Vanuit Gods bedoeling met mensen inspireren en ondersteunen wij leden om, in een dynamische samenleving, tot hun recht te komen ...
http://www.cgmv.nl (0 in, 406 uit)
Compassion
Voor nog geen euro per dag kun je het leven van een kind voorgoed veranderen en geef je hem of haar een kans te ontsnappen uit de greep van armoede!...
http://www.compassion.nl (0 in, 450 uit)
Devistrap.nl
Groepsaccommodatie /kampeerboerderijdie zich speciaal richt op Christelijke groepen...
http://www.devistrap.nl/ (0 in, 299 uit)
Diaconaal Steunpunt
Diaconaal Steunpunt - Voor toerusting, advies en voorlichting over Diaconaat...
http://www.diaconaalsteunpunt.nl (0 in, 329 uit)
Double Harvest
Stichting Double Harvest Nederland is een christelijke organisatie met diverse ontwikkelingsprojecten in Ethiopië. Hulp die ervoor zorgt dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen. En dat ze God leren kennen. Dubbele winst, dubbele oogst....
http://www.doubleharvest.nl (0 in, 364 uit)
Eenheid.org
Eenheid.org wil verenigen en verijken in de Levende! Website rondom de rondzendbrieven van Ds. H.J. Hegger verschijnt twee wekelijks. Mogelijkheid tot reactie en vragenstellen. ...
http://www.eenheid.org (0 in, 336 uit)
Ellel Ministries Nederland
Christian counseling and ministry, healing and deliverance - discipleship keys from Ellel Ministries....
http://www.ellel.nl (0 in, 310 uit)
Engelse Strict Baptists
Stichting het Braambos verspreidt informatie, (audio)preken en teksten van Engelse Strict Babtists zoals J.C. Philpot, W. Gadsby, J. Kershaw, J. Warburton, J. Mackenzie, T. Godwin en hun geestverwanten....
http://www.hetbraambos.nl (0 in, 277 uit)
Equip
iEquip. Nederland heeft leiders nodig, mensen die een verschil kunnen maken en anderen daarin voorgaan en leiden. Volg de trainingen door Equip Nederland van John C. Maxwell....
http://www.iequip.nl (0 in, 379 uit)
Europe Teen Challenge
Alpha Online is een nieuws platform voor Christelijk Nederland. Met deze nieuwssite willen wij Christelijke organisaties, kerken, bedrijven en instellingen de gelegenheid geven hun informatie aan het nederlandse lezerspubliek bekend te maken....
http://www.teenchallenge.nu (0 in, 312 uit)
Evangelisatie en Recreatie
Evangelisatie en Recreatie | [geen]...
http://www.eenr.nl (0 in, 355 uit)
Faith and Fellowship
Faith & Fellowship Foundation is een christelijke organisatie, die buitenland expedities organiseert en begeleid, voor de bouw en ontwikkeling van evangelisatie-posten, kerkgemeenten en bijbelscholen in het buitenland....
http://www.faithandfellowshipfoundation.org (0 in, 332 uit)
Family in Christ Misssion
De Family in Christ Mission Holland (FCMH) is een stichting die is opgericht in 1993 met als doel de Family in Christ Mission (FCM) in Zambia op allerlei manieren zoveel mogelijk te ondersteunen. ...
http://www.fcmh.nl (0 in, 305 uit)
Het Brandpunt - Hartverwarmend
Naast onze eigen activiteiten is het conferentiecentrum ook een mooie locatie om met uw groep (kerk of christelijke organisatie) te verblijven. Ook kunt u met uw groep bij ons terecht voor diners, buffetten en high tea's. ...
http://www.hetbrandpunt.nl (0 in, 374 uit)
Het Lok
Landelijke Organisatie Kerktelefoon....
http://www.hetlok.nl (0 in, 283 uit)
Het Zoeklicht
Het veertiendaags tijdschrift 'Het Zoeklicht' is onafhankelijk van enige kerk of geloofsgemeenschap. De oprichter - Johannes de Heer - was zijn leven lang belijdend lid van de Nederlands Hervormde Kerk. Hij predikte in binnen- en buitenland onder het them...
http://www.zoeklicht.nl (0 in, 333 uit)
I love my Family
ILMF is een interkerkelijke non profit stichting die oproept tot het centraal stellen van het gezin als hoogste prioriteit in ons leven en echtscheiding wil tegengaan....
http://www.ilovemyfamily.org (9 in, 315 uit)
IFES Nederland
IFES is een overkoepelende organisatie van christelijke studentenverenigingen in nederland met als back-up een wereldwijde organisatie...
http://www.ifes-nederland.nl (0 in, 332 uit)
Impresariaat Kleinkunstig
Impresariaat Kleinkunstig verzorgt het management van artiesten. Boek bij ons cabaret, theater (ook kindertheater) en workshops....
http://www.kleinkunstig.nl (0 in, 281 uit)
Indehuizen
Indehuizen - Informatiepunt voor organisch kerk-zijn...
http://www.indehuizen.nl (0 in, 345 uit)
Interkerkelijk Dovenpastoraat
Misschien vraagt u dan: Kan ik ook meedoen in de kerk? Ja, dat kan. Kerken hebben het “Interkerkelijk Dovenpastoraat“ opgericht. Deze organisatie helpt de kerken om te gaan met dove mensen. ...
http://www.dovenpastoraat.nl (0 in, 285 uit)
Jerome Damey foundation
Jerome Damey foundation is een christelijke organisatie die als doel heeft om het Evangelie van Jezus te verspreiden in Guinee, West-Afrika. Dit gaan we doen door Dominee's financieel te ondersteunen, daarnaast gaan we een school bpuwen met opvang voor weeskinderen om gratis onderwijs te geven....
http://jeromedamey-foundation.nl/ (0 in, 230 uit)
Kerkrecht.nl
Met Kerkrecht.nl willen we iedereen van dienst zijn die informatie zoekt over het geldend kerkrecht in Nederlandse kerkgemeenschappen. ...
http://www.kerkrecht.nl (0 in, 332 uit)
Lion & Eagle Profetisch
Als ministry zijn we toegespits op het ondersteunen en versterken van gemeentes op basis van Identiteit in Christus, Op basis van gebed (tekenen en wonderen, Bouwen van sterke fundament m.b.t. praise & worship...
http://www.lion-eagle.org (0 in, 294 uit)
Missionaire Arbeid Rijnmond
MAR is de afkorting voor Missionaire Arbeid Rijnmond. De MAR is in 2000 ingesteld door de 18 Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt van de classes Hoogvliet en Rotterdam om projecten van missionaire en diaconale aard in het Rijnmond gebied op te zetten en te be...
http://www.maronline.nl (0 in, 294 uit)
Navigators LEF
LEF heeft het verlangen dat er steeds meer jonge toegewijde leerlingen van Jezus zichtbaar worden die doorgeven wat zij zelf geleerd en gezien hebben. LEF traint, coacht en begeleid jongerenwerkers zodat zij hun jongeren tot toegewijde leerlingen van ...
http://www.heblef.nu (0 in, 331 uit)
New Wine Nederland: Home
New Wine is een vernieuwingsbeweging binnen de bestaande kerken. Doelstelling is het vernieuwen en toerusten van christenen en kerken in Nederland....
http://www.new-wine.nl (0 in, 354 uit)
Parels van Tarasiki
Parels van Tarasiki is een charitatieve instelling die zich als doel heeft gesteld de droeve, armoedige omstandigheden waarin de bewoners van het psycho-neurologische Dom Internat in de Wit-Russische plaats Tarasiki moeten leven, te verzachten door bij ...
http://www.parelsvantarasiki.nl/index.html (0 in, 263 uit)
Petach Tikvah
Petach Tikvah is een ontmoetings-, training- en hulpcentrum op een bijzondere plaats. De boerderij waar vanuit wij werken ligt vlakbij het voormalige “Judendurchgangslager” Westerbork....
http://www.petachtikvah.org (0 in, 317 uit)
Platform Kerktuinen
Deze website gaat over het gebied rond kerkgebouwen. Deze terreinen worden vaak gezien als een stuk grond dat toevallig bij de kerk hoort....
http://www.kerktuinen.nl (0 in, 287 uit)
Red een kind
Red een Kind wil kinderen ondersteunen die weinig of geen kans hebben op een waardig bestaan. Red een Kind is een christelijke organisatie. ...
http://www.redeenkind.nl (0 in, 344 uit)
SDOK
Christenen in meer dan vijftig landen hebben te maken met vervolging vanwege hun geloof in Jezus Christus. SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) zet zich wereldwijd in om vervolgde christenen te bemoedigen en vraagt in Nederland aandacht voor hun situatie...
http://www.sdok.nl (0 in, 371 uit)
Serving the Nations
"Dienst aan de Volken" door de Gemeente te helpen haar volk/stad voor te bereiden op de komst van Christus. Onderzoek, onderwijs en gebed voor de stad, voor verzoening tussen de volken, voor de (internationale) politiek en de maatscjhappij....
http://www.servingthenations.org (0 in, 310 uit)
Sparrow
Sparrow is een jonge professionele christelijke organisatie, werkzaam in de Filippijnen. Zij geeft praktische en structurele hulp aan mensen om uit de armoede te komen en hun levensstandaard te verhogen. In al onze projecten staat onze christelijke achter...
http://www.sparrowfoundation.nl (0 in, 371 uit)
Stevki
Stichting Evangelische Kinderkampen...
http://www.stevki.nl (0 in, 328 uit)
Stichting Leve de Kerk
Via deze pagina kan je ideeën of suggesties versturen die je wilt delen met andere gemeenten en parochies. Het duurt enige dagen voordat je idee door de redactie is verwerkt. ...
http://www.idee-en-kerk.nl (0 in, 302 uit)
Stichting Promise - Home
Stichting Promise is gevestigd in het stadje Oudewater. Het schilderachtige Oudewater is beroemd geworden door de heksenwaag. Als oude vrouwen te zwaar waren, konden ze niet per bezem de lucht in en waren dus geen heks. Tegenwoordig kunnen we lachen om zu...
http://www.stichting-promise.nl (0 in, 319 uit)
Stichting Rachamiem
Praktijk voor pastorale hulpverlening...
http://www.rachamiem.nl (2 in, 312 uit)
Stichting Reformatorische Bezinningsavonden
In 1991 werd de Stichting Reformatorische Bezinningsavonden (SRB) opgericht om tot een verantwoorde zaterdagavond besteding voor jongeren te komen. ...
http://www.bezinningsavonden.nl (0 in, 286 uit)
Stichting Zonnewende
Het doel van Zonnewende: Vanuit dit beginsel troosten, bemoedigen en tot Christus leiden. ...
http://www.zonnewende.info (0 in, 327 uit)
Tear
Met jouw levenstijl, met de mensen om je heen en met je kerk kun je de strijd aangaan tegen armoede en onrecht in de wereld. Tear gelooft in de kracht van de lokale kerk en brengt haar in beweging in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Help mee, deel je rijkdom!...
http://www.tear.nl (0 in, 297 uit)
The Gideons International
The Gideons International. Bijbelverspreiders bij uitstek. Internationale vereniging van christen zakenmensen en professionals: Een zendingsarm van de lokale gemeenten....
http://www.gideons.nl (0 in, 312 uit)
TijdVoorActie
Individualisering, eenzaamheid, ziekte, armoede en een afname van vrijwilligerswerk vraagt om mensen die meedoen in de samenleving. Nederland heeft mensen nodig die zich vanuit liefde belangeloos en vrijwillig inzetten voor hun medemens....
http://www.tijdvooractie.nl (0 in, 379 uit)
Toorts
Christelijke vakanties en pastorale hulp, voornamelijk maar niet uitsluitend voor blinden en slechtzienden....
http://www.toorts.be (0 in, 327 uit)
Tot Heil des Volks
De missie van Tot Heil des Volks is: evangelisatie, hulpverlening en profetisch geluid. ...
http://www.totheildesvolks.nl (0 in, 347 uit)
Trans World Radio
Trans World Radio is een onafhankelijke en interkerkelijke radiozendingsorganisatie....
http://www.transworldradio.nl (0 in, 318 uit)
Tree of Life coaching
Tree of Life coaching Life-coaching, spiritual-coaching en meer.......
http://www.tree-of-life-coaching.net (0 in, 302 uit)
Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici
vereniging, gereformeerd, kerkmusici, kerk, musicus, vgk, muziek, organist, eredienst, liturgie, gkv, cgk, ngk, pkn...
http://www.eredienst.com (0 in, 283 uit)
VGS-Nederland.nl
VGS-Nederland is het overkoepelende orgaan van de in alle grote studentensteden aanwezige VGS/GSV-verenigingen. De aangesloten verenigingen kenmerken zich door activisme, studentikositeit en het leden willen vormen als christen-academicus....
http://www.vgs-nederland.nl (0 in, 308 uit)
Volle-Evangelie.nl
Het Volle Evangelie, geloof komt door het te horen!...
http://www.realfreedom.nl (0 in, 340 uit)
Voorgangersoverleg Rotterdam
Het Voorgangers Overleg Rotterdam en omstreken heeft deze ontwikkeling gezien en roept voorgangers van Pinkster- en Charismatische gemeenten op om uitdrukking te geven aan die noodzakelijke eenheid en samen de struikelblokken te overwinnen en nieuwe grond...
http://www.vor.nl (0 in, 282 uit)
Yours.to
Over Gods liefde, skaten, voetbal, paarden en leven met elkaar....
http://www.yours.to (0 in, 334 uit)
Youth For Christ
Youth for Christ is een christelijke jongerenorganisatie die wereldwijd onvoorwaardelijk voor jongeren gaat. ...
http://www.yfc.nl (0 in, 402 uit)
ZakBijbelBond
Bijbels en Luisterbijbels in vele talen. Ondersteunende organisatie voor zending en evangelisatie....
http://www.zakbijbelbond.nl (0 in, 260 uit)
ZOA
ZOA helpt mensen in gebieden waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan. ...
http://www.zoa.nl (0 in, 420 uit)
Zvk.nl
Zendtijd voor Kerken (ZvK) is een zelfstandige Nederlandse publieke omroep, opgericht door enkele kerkgenootschappen....
http://www.zvk.nl (0 in, 356 uit)

Link aanmeldenNieuwe link aanmelden

Wat zijn weblinks?Onze weblinks zijn een links verzameling van christelijke websites en websites van algemeen nut.

Om in de christelijke websites te zoeken kunt u links in het categorie overzicht bladeren of op de weblinks hoofdpagina het zoekvak van onze christelijke zoekmachine gebruiken.

InfoDe top 10 zijn de top 10 websites gesorteerd op het aantal bezoekers dat via Kruislinks naar die website is gegaan, gemeten over de afgelopen maand.

In is het aantal binnengekomen bezoekers van die site bijv: 34 in.

Uit is het aantal bezoekers dat via Kruislinks.nl op die website terecht is gekomen de afgelopen maand.

Laatste update: 04-06-2023

AdvertentieProlife banner 200x200