Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHOE JEZUS VOLGEN? (4) (2011-03-16)

Matt.9:9
"Luc. 9:62 : ‘Maar Jezus zeide tot hem: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.’ "

We willen in de komende overdenkingen stilstaan bij het volgen van Jezus. Wat zijn echte volgelingen van Jezus, hoe zien ze eruit?
We gaan kijken naar wat de Bijbel over volgelingen van Jezus zegt.
In deze vierde overdenking gaan we zien dat volgelingen van Jezus het verleden achter zich willen laten en vooruit willen kijken.
Luc. 9:62 : ‘Maar Jezus zeide tot hem: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.’
Tegen wie zegt Jezus dit? Lucas 9:59-61: ‘Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’
Niet iedereen volgde Jezus direct, zoals Matteus, toen Hij het hen vroeg. Er waren er bij die met allerlei smoesjes kwamen om Jezus maar niet direct te hoeven volgen. Jezus doorziet hun harten, Hij kent hun motieven. Jezus zegt dit tegen mannen die zeggen Jezus te willen volgen maar toch terug schrikken voor de consequenties daarvan. Ze willen er niet alles voor opgeven.
Ze zitten vast aan hun familie, ze zitten vast aan tradities en gewoonten.
Zo ging het ook in de gelijkenis van de verontschuldigingen: Lucas 14:16-21 : ‘Jezus vervolgde: Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen:Kom, want alles is klaar. Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei:Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. En een ander zei:Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen Weer een ander zei:Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.
Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.’
Welke smoes heb jij om Jezus niet direct en radicaal te volgen?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200