Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHOE JEZUS VOLGEN? (3) (2011-03-09)

Matt.9:9
"Luc. 14:27 : ‘Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn.’ "

We willen in de komende overdenkingen stilstaan bij het volgen van Jezus. Wat zijn echte volgelingen van Jezus, hoe zien ze eruit?
We gaan kijken naar wat de Bijbel over volgelingen van Jezus zegt.
In deze derde overdenking gaan we zien dat volgelingen van Jezus bereid zijn om voor Hem te lijden.
Luc. 14:27 : ‘Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn.’
Joh 15:20 : ‘Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen…..’
Volgeling van Jezus zijn brengt vervolging en verdrukking met zich mee. Je kunt uitgelachen worden, je kunt bespot worden, maar dat is nog niet het ergste. Ze kunnen je pijn doen en in het ergste geval zelfs doden. Misschien denk je dat zo’n vervolging ver van je bed is, dat het iets is voor landen waarin christenen vervolgd worden om hun geloof. De discipelen dachten ook dat het wel een beetje mee zou vallen. Jezus waarschuwde hen daarom voor wat komen ging.
Zo zei Hij tegen Petrus in Joh.21:18 en 19: ‘Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’
Jezus volgen brengt lijden met zich mee.
Alle discipelen van Jezus zijn een gewelddadige dood gestorven.
Filip 1:29 ‘Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van Hem te lijden.’
In de Romeinenbrief staat het nog sterker geformuleerd: ‘En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.’ Rom. 8:17
De vraag is of je bereid bent om voor Hem te lijden. Soms zijn we al bang voor een beetje spot van onze collega’s of zijn we bang vrienden of familie te verliezen als we voor ons geloof uitkomen.
Paulus had een grote wens, een wens die de onze zou moeten zijn vandaag: ‘Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood..’ Filip. 3:10
Er kan een dag komen dat dit van je gevraagd wordt.
Ben je bereid?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200