Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHOE JEZUS VOLGEN? (2) (2011-03-02)

Matt.9:9
"Matt. 10:37 : ‘Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.’"

We willen in de komende overdenkingen stilstaan bij het volgen van Jezus. Wat zijn echte volgelingen van Jezus, hoe zien ze eruit?
We gaan kijken naar wat de Bijbel over volgelingen van Jezus zegt.
In deze tweede overdenking gaan we zien dat volgelingen van Jezus Hem lief hebben boven alles.
Matt. 10:37 : ‘Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.’
Dat is nogal radicaal. Jezus wil volgelingen die honderd procent voor Hem gaan, twee Heren dienen kan niet. Luc. 16:13 ; ‘Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon.’
Velen zeggen Jezus wel te willen volgen maar ze willen ook nog van de wereldse zaken genieten, eten van twee walletjes. Wil je een echte volgeling van Jezus worden dan moet je een radicale keuze maken. Jezus zegt in Matt. 12:30: ‘Wie niet met Mij is, is tegen Mij.’ Het is voor of tegen Jezus!
Dat is geen populaire boodschap, zeker vandaag niet.
Jak. 4:4 : ‘Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.’
Velen zeggen Jezus te kennen, mar het gaat erom of je een relatie met Hem hebt. Een relatie met Jezus is een relatie die diep gaat, het is een liefdesrelatie. Jezus wil geen LAT ( living apart together) relatie maar Hij wil jou alleen voor Zichzelf. Joh 21:15: ‘Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’
Jezus wil geen volgelingen die Hem alleen maar volgen uit gewoonte of traditie, uit sleur of uit bijgeloof. Jezus verlangt naar volgelingen die van Hem houden en die alles voor Hem over hebben.
Matt. 19:29 : ‘En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven.’
Het kan je soms heel wat kosten als je radicaal voor Hem kiest; je familie en vrienden begrijpen het niet. Ze lachen je misschien uit of willen niets meer met je te maken hebben.
In Spr. 8:17 staat: ‘Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.’
Zoek Hem en je zult Hem vinden!
Heb jij Hem lief boven alles?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200