Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHOE JEZUS VOLGEN? (1) (2011-02-23)

Matt.9:9
"Luc. 14:33 : ‘Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn."

We willen in de komende overdenkingen stilstaan bij het volgen van Jezus. Wat zijn echte volgelingen van Jezus, hoe zien ze eruit?
We gaan kijken naar wat de Bijbel over volgelingen van Jezus zegt.
In deze eerste overdenking gaan we zien dat volgelingen van Jezus niet hechten aan geld en bezit. Lucas 18:22: ‘Nog één ding komt gij tekort; verkoopt alles wat gij bezit, en verdeel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen., en kom hier, volg Mij.’
Dit is gelijk al een moeilijk punt. Als we niet oppassen verzanden we in discussies over het geven van tienden, collectes, offergaven, liefdeoffers etc.
Mensen kunnen regels en wetten bedenken, ook christenen. Ze kunnen soms zelfs het geld uit je zak ‘praten’, ze kunnen je paaien met mooie beloftes dat God je overvloedig gaat zegenen als je maar aan hun bediening geeft.
De Bijbel is hier echter heel duidelijk over. In het Nieuwe Testament wordt niet meer gepraat over tienden, maar over alles geven wat je hebt, niet vast zitten aan je geld.
In Hand.4:34 en 35 staat dit: ‘Want er was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen; en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte.’
Dat is veel meer dan een tiende deel! Het volgen van Jezus kan je ALLES kosten.
Paulus spreekt ook niet over tienden maar over een ‘milde gave’.
2 Cor.9:5-7: ‘ Ik achtte het dus noodzakelijk de broeders op te wekken, van tevoren tot u te gaan en uw vroeger toegezegde milde gave vooraf in gereedheid te brengen zodat zij klaar ligt als een milde gave en niet als een afgeperste gift. Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.’
Volgeling van Jezus zijn betekent dat je bereid bent om van al je bezit en geld afstand te doen als dat van je gevraagd wordt.Juist in de eindtijd waarin wij leven is dit belangrijk.
Heel duidelijk komt dat uit in Lucas 17: 31-32: ‘Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet terug. Denkt aan de vrouw van Lot!’
Ben je bereid Jezus te volgen en afstand te doen van alles wat je bezit?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200