Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVerlangen naar de Geest: Wie is Hij? (5) (2011-02-02)

2 Cor.1:21 (NBV/NBG)
"2 Cor.1:21: ‘Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.’ ‘Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.’ "

In deze vijfde en laatste overdenking in de reeks over de Heilige Geest willen we stil staan bij het feit dat de Heilige Geest een Geest van vrijheid is.
2 Cor. 3:17 : ‘De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.’
Vrijheid betekent: vrij van menselijke regels en wetten, vrij om je te uiten, vrij om te lachen, vrij om te huilen, vrij om te dansen, vrij om te vlaggen.
Vrij in de Geest; profeteren, spreken in nieuwe tongen, een nieuw lied zingen voor de Heer en je niet laten binden door wat men wel of niet gepast vindt. Vrij om je te uiten in de Geest in dans en muziek, in kunst en in allerlei creativiteit.
Uitbundig zijn voor God want wij dienen een uitbundige God, een God die van feesten, dansen en zingen houdt. Een God die Zijn kinderen graag vrolijk ziet: Lev. 23:40 ; ‘Op de eerste dag zullen jullie vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, en jullie zullen vrolijk zijn voor het aangezicht van de HERE, jullie God, zeven dagen lang.’
Wie daar kritiek op heeft loopt gevaar de Geest uit te doven. Ieder kind van God moet in de vrijheid komen, de vrijheid van het leven met Christus.
Rom. 8:2 : ‘De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.’
Er is vrijheid in de Geest; kinderen van God moeten vrij komen van manipulatie en controle (vaak door leiders) en komen tot de bestemming en doel die God voor hen heeft. Menselijke regels en wetten kunnen de Geest inperken, dan dooft de Geest en wordt het koud in de gemeente en in de kerk.
Gal. 5:1: ‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’
Wij willen het vuur, wij verlangen naar het vuur van Gods Geest; Rom.12: 11: ‘Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.’
Wij verlangen naar de glorie van God, dat die glorie in Nederland zal neerdalen en ons zal bedekken, dat we nooit meer dezelfde zullen zijn, dat de Geest onze kerken en gemeenten vult.
Verlang je ernaar? Heb je honger en dorst naar meer? Vraag je er om?
Dan komt er een dag dat die glorie komt in onze kerken, gemeenten en huizen.
En dan komt die dag dat we het gaan uitdelen en dat Nederland zal veranderen.
Dan zullen mensen in de vrijheid komen.
Dat is werk van de Geest die vrijheid geeft!
Ervaar jij die vrijheid vandaag?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200