Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVerlangen naar de Geest: Wie is Hij? (4) (2011-01-26)

2 Cor.1:21 (NBG/NBV)
"2 Cor.1:21: ‘Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.’ ‘Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.’ "

In deze vierde overdenking in de reeks over de Heilige Geest willen we beseffen wat het betekent dat de Heilige Geest een Persoon is.
De Geest is een Persoon waar je intiem contact mee kan hebben. Je kunt met Hem spreken en je mag Hem ook aanspreken. Je kunt een relatie met hem hebben en onderhouden.
Hoe weet je nu dat de Heilige Geest een Persoon is?
Jesaja 63:10 : ‘Maar zij waren wederspannig en bedroefden Zijn heilige Geest; daarom veranderde Hij voor hen in een vijand’
Efeziërs 4:30; ‘En bedroeft de Heilige Geest van God niet, met wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.’
Alleen een Persoon kan bedroeft worden. Het is belangrijk om de Geest als een Persoon te zien. Hij is God de Heilige Geest.
Hij helpt je om de Vader en de Zoon beter te leren kennen. Hij helpt je om de Bijbel te begrijpen. Hij helpt je bij het bidden. Hij troost je, Hij geeft je goede raad. Hij wil graag gemeenschap, contact met jou. Christus spreekt voortdurend over de Geest in bewoordingen die Zijn leidende en zorgende aard naar voren brengen. Hij noemt de Geest leidsman, raadgever, trooster en voorspreker.
Paulus zegt in 2 Cor. 13:14 ‘De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.’
Gemeenschap is: omgang, intimiteit, samenwerking en vriendschap.
De Geest is niet alleen een ‘kracht’ of een ‘invloed’. Het is eigenlijk heel onpersoonlijk om over ‘de’ Heilige Geest te spreken. Heilige Geest is een Persoon naast Vader en Zoon. Hij gaat van Vader en Zoon uit en zal alleen maar Hen verheerlijken.
Toch heeft Hij ook een eigen Goddelijk karakter en Wezen. Meerdere malen wordt er in de Bijbel ernstig gewaarschuwd om Heilige Geest niet te bedroeven en zijn de gevolgen ook ernstig als Heilige Geest wordt voorgelogen of weerstaan. Zie: Jes.63:10, Hand 5:3 en Hand 7:51.
Heilige Geest verlangt ernaar je Zijn gaven te schenken en uit te delen aan wie Hij wil.
Hij verlangt naar jouw liefde, jouw afhankelijkheid van Hem.
Verlang jij ook naar Hem?
Heb jij een persoonlijke band en omgang met Heilige Geest?
Vraag er om!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200