Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVerlangen naar de Geest: Wie is Hij? (2) (2011-01-12)

2 Cor.1:21 (NBG/NBV)
"2 Cor.1:21: ‘Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.’ ‘Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.’ "

In deze tweede overdenking in de reeks over de Heilige Geest staan we stil bij het feit dat de Heilige Geest een zegel is dat op je gedrukt is en dat je daardoor apart bent gezet.
De Geest zelf is het zegel: Efez.1:13 en 14: ‘In Hem ben ook jij, nadat jij het woord van de waarheid, het evangelie van je behoud, hebt gehoord; in Hem ben jij, toen jij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.’ ‘In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.’
God heeft zijn zegel op ons gedrukt. Zoals God Zijn zegel ook op Zijn Zoon heeft gedrukt. Joh 6:27 : ‘Werk niet om voedsel, dat vergaat, maar om voedsel, dat blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt.’
Dat zegel wil zeggen: jij hoort bij Mij, je bent Koninklijk, je hebt de autoriteit en volmacht gekregen om te redden, te bevrijden, te genezen en om wonderen en tekenen te doen.
Wij zijn verzegeld met het zegel van de Almachtige Schepper, de Koning der Koningen en de Here der Heren. Wij zijn het eigendom van God. Het zegel wil zeggen; je bent van Mij!
Het zegel is een teken dat je bij Hem hoort en dat zegel, dat merkteken is een teken van verlossing, je bent gered, je bent vrij van elke veroordeling en oordeel. Je hoort bij het volk van God.
Ezech. 9:4 : ‘De HEER zei tegen hem: ‘Maak een ronde door Jeruzalem, en zet een merkteken op het voorhoofd van iedereen die jammert en klaagt om de gruwelijke dingen die er in de stad gebeuren.’
Het zegel is een teken van liefde; je bent Zijn eigendom, Zijn geliefde: Hoogl. 8:6 : ‘Leg mij als een zegel aan uw hart als een zegel aan uw arm. Want sterk als de dood is de liefde onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht, haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des HEREN.’
Je bent gemerkt als een verloste, een geredde, een geliefde!
Efeziërs 4:30 En bedroeft de Heilige Geest van God niet, met wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. ‘And do not give grief to the Holy Spirit of God, by whom you were marked for the day of salvation.’
Besef je dat je verzegeld bent en apart gezet in deze wereld?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200