Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVerlangen naar de Geest: Wie is Hij? (1) (2011-01-05)

2 Cor.1:21 (NBG/NBV)
"2 Cor.1:21: ‘Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.’ ‘Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.’ "

Wat is het belangrijk om de Geest en Zijn werk goed te kennen. Als je verlangt naar de Geest van God, als je echt hartstochtelijk naar Hem verlangt moet je weten wie Hij is. In vijf overdenkingen gaan we kijken wat de Schrift ons zegt over de Heilige Geest.
In deze eerste overdenking gaan we zien dat de Geest je zalft, dat Hij je bekwaam maakt en dat Hij je kracht geeft.
Jes 61:1 : ‘De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;’
Lucas 4:18 en 19: ‘De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.’ Hand.10:38 : ‘van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.’ De naam Christus betekent letterlijk gezalfde.
Zalven is : gelovigen de gaven van de Heilige Geest schenken; de kracht en de bekwaamheid geven om Gods werk te doen. 1Joh. 2:20 : ‘U echter bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat. ‘ De vraag is of we dat weten en of we ons uitstrekken naar die gaven. Of we er naar verlangen. De Bijbel zegt dat we er naar moeten streven: ‘1 Cor. 14:1 : ‘Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven van de Geest, maar vooral naar het profeteren.’ Zalving ontvang je niet voor jezelf maar om uit te delen! De zalving gebruik je om je werk te doen in de wereld, om mensen te redden, te bevrijden en te genezen. In de gemeente gebruik je de zalving om op te bouwen, te bemoedigen, te genezen en toe te rusten. De Geest wil je daarvoor de kracht geven. Vandaag is er veel weerstand tegen de gaven van de Geest en worden ze in veel gemeenten en kerken eerder tegen gewerkt dan gestimuleerd. Ik denk dat het één van de redenen is waarom vele kerken en gemeenten zo krachteloos zijn. Veel kerken en gemeentes zijn rijk aan vormen, rituelen en dogmatiek en traditie, maar arm aan de zalving van God, ze missen de kracht. Matt. 15:6 ‘Zo hebt u het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw traditie.’. De Heilige Geest is daar erg bedroefd over. Gezalfden jagen naar de gaven, spannen zich daarvoor in, zijn hongerig en dorstig naar meer!
Verlang je naar de zalving?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200