Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHemelvaart (2009-05-20)

Handelingen 1:10-11, Matthéüs 4:19, Johannes 16:7, Jesaja 45:23b (Statenvertaling)
"En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren."

Hemelvaartsdag wat een wonderlijke ervaring voor de discipelen van Jezus, veertig dagen na Zijn opstanding uit de dood zien zij Jezus ten hemel varen. Jezus heeft tijdens die veertig dagen Zijn elf apostelen opgezocht en hun bevelen gegeven om te doen. Het was niet zo dat het verlossingswerk na Pasen stopt. Nee! Het zou juist gaan aanvangen voor de discipelen van Jezus. Jezus noemde hen Zijn apostelen wat betekend boodschappers. De apostelen van Jezus waren ooggetuigen geweest van de Werken en Woorden van Jezus en dat niet zonder reden. En had Jezus niet tot hen gesproken, bij de aanvang van Zijn prediking als Hij zijn discipelen tot zich had geroepen,” En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.” Nu kwam het er voor de apostelen op aan, om zich in geloof te geven, voor het grote Verlossingswerk van God. Jezus had Zijn werk gedaan, en Jezus sprak dat het hun tot nut zou zijn, als Hij zou wederkeren tot den Vader.” och Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.” De apostelen zagen de hemelvaart van hun Heer en Heiland. En zij hoorden de belofte, een verstrekkende belofte dat Jezus zal wederkomen. Wij verwachten nog steeds de wederkomst van Jezus, de tijd is nog niet vervuld. Maar dat de tijd kort is, dat moet ons duidelijk zijn. Wij kunnen het zien aan de tekenen van deze tijd. Jezus komt weder, het is Zijn Woord en Zijn Woord is Ja en Amen. Hemelvaartsdag een wonderlijke dag voor de apostelen van Jezus. Jezus wederkomst zal net zo wonderlijk zijn, voor hen die de Here liefhebben, en voor hen die het nooit gelooft hebben.
Want er staat geschreven, “dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong [Mij] zal zweren.”

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200