Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDe enge poort (vervolg) (2011-02-16)

Statenvertaling 13 vers 23.
"En er zeide één tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden?"

In Jeremia 7, daar krijgt Jeremia van de Heere opdracht om het volgende te zeggen vers 2,”Sta in de poort van des Heeren huis, en roep aldaar dit woord uit, en zeg: Hoort des Heeren woord, o gans Juda ! Gij die door deze poorten ingaat, om den Heere aan te bidden. Zo zegt de Heere der heirscharen de God Israëls: Maakt uw wegen en uw handelingen goed, zo zal Ik ulieden, doen wonen in deze plaats. Hoe belangrijk is het niet de poort, om die te vinden in het leven. Om van daar uit geleerd te worden. Om door die poort te kunnen gaan! Jezus zegt tot de luisteraars, die verlangend waren om te weten, of er ook weinigen zijn, die zalig worden? In de nieuwe vertalingstaat, “Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Jezus wijst er op, dat een ieder daarin hebt te strijden. Vele doen dat op hun manier, dat zij wel die enge poort vinden. Maar die poort is zo smal dat zij alles moeten loslaten wat zij als mens zelf verzameld hebben.


Er zijn wel veel mensen die zalig willen worden, maar niet de moeite willen nemen om naar die poort te zoeken. Er zijn er die wel de moeite nemen, om naar die poort te zoeken. Doch als zij de poort gevonden hebben, eigenlijk niet kunnen ingaan, omdat zij zoveel bagage bij hen hebben. En deze bagage niet achter willen of kunnen laten. Het is wel zo dat zij veel moeite hebben gedaan, om al die bagage te verzamelen. Want door het leven pak je allerlei zaken op, waar van je denkt het nodig te hebben. En je gaat het zelf koesteren, en zeer belangrijk vinden. Belangrijker dan allerlei zaken die van God gegeven en gesteld zijn. Zo is immers de mens, hij meent vaak iets geweldigs gevonden te hebben, wat achteraf toch hinderlijk kan zijn. Jezus zegt wel, om enigszins zichtbaar te maken voor de mens, dat alles eigenlijk wat de mens vindt, ondergeschikt is, Lukas 14:26-27, “Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.”

Voor vele een hopeloze strijd, die zij niet kunnen of willen ondergaan. Wat dat betreft kunnen zij geen afstand doen, want het is hun leven. en al het anderen is onzekerheid. Met geen mogelijkheid komen zij door die enge of smalle poort. Zo beladen zijn zij met allerlei, wat zij zelf verzameld hebben, en meeslepen, in hun leven, als waarheden. En al die waarheden verhinderen om in te gaan, door die enge poort, de poort is hun te smal. Zij weten wat zij hebben en weten niet wat zij krijgen, of ontvangen.

Uit deze beeldspraak, van de enge poort, kunnen wij verstaan en begrijpen, hoe moeilijk het eigenlijk is, om werkelijk door die enge poort te gaan. Om daardoor de Zaligheid die in Christus is te ontvangen. Het is genade als wij die enge poort hebben gevonden, en ons vrij hebben kunnen maken van alle bagage, die wij bewust of onbewust meesleepten. Door eigen meningen of gedachten, of verkeerd heden gebeurd het toch dat wij buiten gesloten worden. Meen niet te denken dat als wij eenmaal, door die poort zijn ingegaan, dat het genoeg is. Dat is niet zo, want achter die smalle poort loopt een smalle weg. Misschien nog wel smaller dan de poort. Het is niet mogelijk om gaande weg allerlei te verzamelen, wat niet uit God is uit Zijn Woord en Getuigenis. Daarvoor hebben wij te waken, en de Geest Gods is ons daarin behulpzaam, en Zijn Woord een Licht op ons pad. “ Strijd om in te gaan door de enge poort: want vele zeg Ik u zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen.”

M.S.Antonisse

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200