Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDe enge poort (2011-02-09)

Lukas 13 vers 23.
"En er zeide één tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden?"

In Lukas 13, daar lezen wij over de enge poort, of smalle poort. Een gelijkenis die Jezus vertelden. Naar aanleiding van de vraag. “En er zeide één tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden?” Een vraag, waar meerdere mensen, belangstellend naar waren. Jezus antwoorden in een gelijkenis of beeldspraak. Jezus stelde het beeldend voor, in die smalle of enge poort. Die poort was zo smal dat hij moeilijk te vinden was, je moest veel moeite doen om die poort te vinden. Maar als je die poort gevonden had, dan wachtte je daar nog een grote strijd, om die poort in te kunnen gaan. Het was beslist niet vanzelfsprekend om daar zomaar even doorheen te lopen. Jezus zegt dan ook in vers 24,”Strijdt om in te gaan door de enge poort; want vele, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen.” De vraag aan Jezus, Heere, zijn er ook weinige, die zalig worden?

Het was een vraag, die, Jezus beantwoorden, door er op te wijze, dat de mens daar zelf de werkende in moest zijn. Dat de mens daarin zijn eigen verantwoording in heeft. Het moet de begeerte van de mens zelf zijn, om die zaligheid te mogen ontvangen. De mens moet daar zelf mee bezig zijn in zijn leven. En dat zegt Jezus omdat de meeste mensen eigenlijk niet willen strijden. Het niet willen strijden, dat is, dat zij eigenlijk niets in hun leven willen veranderen. Het zijn die mensen die wel zalig willen worden. Maar daar eigenlijk niets tegenover willen stellen. Zij willen hun gewone leven blijven behouden. Mensen zeggen wel, ik geloof in God, er moet wel een God zijn, die alles gemaakt heeft, want de schepping is fantastisch. Veel mensen spreken op zo’n wijze, zonder eigenlijk enige moeite te doen om die God te leren kennen. Deze mensen zijn eigenlijk niet op zoek naar de smalle poort.

In Israël is een poort, een verheven plaats, daar gebeurt het. In de poort werd recht gesproken, in de poorten, werd de lof des Heeren vermeld, zoals wij dat lezen in Psalm 9:15,” Opdat ik Uw gansen lof in de poorten der dochter, van Sion vertelle, dat ik mij verheuge in Uw heil.” Of Psalm 100: 4,” Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lof gezang; looft hem, prijst Zijn Naam.” Er staat veel geschreven over poorten, het waren zeer belangrijke plaatsen, om allerlei zaken te verstaan. In spreuken 8:34 daar staat dan ook geschreven,” Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten waarnemende de posten Mijner deuren.” De poort, is een belangrijk plaats om meer te leren en te verstaan over het leven.

De spreuken dichter, benoemd het, hoe belangrijk het is, om waar te nemen. En nog belangrijker om het te ondergaan, om het toe te passen in je leven. Het is de poort binnen gaan. In Matthéüs wordt gesproken over de enge poort, en de wijde poort. Het is de keus, die de mens daarin heeft. Het is de verantwoordelijkheid van elk mens persoonlijk, die in de wereld is gekomen. De mens heeft daarin een keuze, het goede te doen of het kwade. Het werd Israël voorgesteld in de zegen of de vloek. Het verkeerde ging hun gemakkelijk af, daarin bevredigde zij hun natuurlijke begeerte. Het goede ging hun moeilijker af, daarin moesten zij zich zelf overwinnen. Toch zochten zij menigmaal de vloek. Het verkeerde gaat de mens gemakkelijker af, door niet te luisteren. Zoals de Heere hun God het hun getoond heeft, in de Wetten en Geboden. Het zou het volk Israël tot zegen zijn geworden.
wordt vervolgd

M.S.Antonisse

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200