Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefONTVANGEN ALS EEN KIND (3) (2010-11-16)

Marcus 10:13
"Marcus 10:13: “ En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.” "

Vorige keer spraken we over de tweede houding van een kind: nederigheid. Vandaag gaan we kijken naar een derde houding: blijdschap.

3. Een kind is blij en opgewekt; het koninkrijk brengt blijdschap.
De Bijbel spoort ons aan om te lachen, om blij te zijn en ons geen zorgen te maken. Blijdschap hoort bij het koninkrijk. Matt. 13:44: “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker.” Je bent zo blij met dat koninkrijk dat je er alles voor over hebt. Het is je alles waard, meer dan wat ook op deze wereld. Het maakt je zo blij dat niets anders je meer blij kan maken. Hand.8:6-8: “En toen de scharen Filippus hoorden en de tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; en er kwam grote blijdschap in die stad.” Als wij het koninkrijk van God verkondigen in deze wereld dan worden mensen genezen en bevrijd, dan komt daar grote blijdschap!
Het gaat in het koninkrijk van God niet om macht of aanzien, veel geld, een mooie auto of een mooi huis! Rom. 14:17 ; “Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.”
Het koninkrijk van God is de Koninklijke macht, waardigheid en autoriteit die verleent wordt aan de kinderen van het koninkrijk van de Messias! Dat betekent: genezingen, bevrijdingen, redding van mensen. Als je dat verstandelijk probeert te beredeneren dan kom je er niet. Daarvoor heb je verandering van je denken nodig. Je moet daar echt het geloof van een kind voor hebben, de nederigheid en de blijdschap van een kind.
Niet pas straks in de hemel maar nu al; hier en nu als mensen bevrijd, genezen en gered worden.
1 Cor.4:20 :”Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.”
We hebben geen autoriteit van onszelf maar deze autoriteit wordt ons gegeven door het werk van Christus! Als we er maar voor open staan, als we het willen accepteren zoals God het ons geven wil.
Wees als een kind in het ontvangen van het koninkrijk van God maar wees ook een kind in het uitdelen van dat koninkrijk; vol geloof, vertrouwen, nederigheid en blijdschap.

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200