Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefONTVANGEN ALS EEN KIND (2) (2010-11-09)

Marcus 10:13
"Marcus 10:13: “ En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.” "

Vorige keer spraken we over de eerste houding van een kind: gelovig en vertrouwend. Vandaag gaan we kijken naar een tweede houding: nederigheid.

2. Een kind is nederig, voelt zich klein en bescheiden tussen grote mensen.
Math.18:1-5 : “Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen.”
‘Gering zal achten’, in een aantal vertalingen staat: ‘wie zichzelf zal vernederen’. Het woord voor gering achten kan vertaald worden met: je trots opzij zetten, een bescheiden mening over jezelf hebben, je bescheiden gedragen , zonder enige hooghartigheid zijn.
Dat is een Bijbels gegeven. Het koninkrijk van God is voor de nederige! Math.5:3 (het Boek) : “Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd.” Het koninkrijk van God is niet voor mensen die het allemaal zo goed denken te kunnen en alles te weten. Het koninkrijk van God is niet voor mensen die zelf in de belangstelling willen staan, die alle aandacht op zich gericht willen hebben, die op het podium in de schijnwerpers willen staan . Jezus was nederig! Hij zegt Zelf in Matt. 11:29 : “Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.” Er zijn, helaas, mensen die uit zijn op eigen eer en roem, die hun eigen koninkrijkjes bouwen. Het gaat hen om de eer van mensen, om door de mensen geëerd en geprezen te worden.
In Joh.12: 42 -43 staat: “Toch waren er ook veel leiders die wel in hem geloofden, maar vanwege de Farizeeën kwamen ze daar niet openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden. Ze stelden meer prijs op de eer van mensen dan op de eer van God.”
Joh 7:18 : “Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer, maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft is betrouwbaar; hij bedriegt niemand.”
Het ging Jezus niet om Zijn eigen eer maar om de eer van Zijn Vader! Hij zegt in Joh.5:41: “Eer van mensen behoef Ik niet,…” en in vers 44 van dat zelfde hoofdstuk staat: “Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven.” Jezus zegt dat daar bekering voor nodig is! Bekeer je van je hoogmoed, bekeer je van op een belangrijke plaats willen staan! Ga niet voor eer van mensen maar ga alleen voor de eer van God! Wees nederig en klein in de ogen van mensen maar groot voor God!
Filip. 2:3 : “Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.”
Dat vraagt verandering van denken. Begin er vandaag nog mee!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200