Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefONTVANGEN ALS EEN KIND (1) (2010-11-02)

Marcus 10:13
"Marcus 10:13: “ En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.” "

In dit gedeelte staat dat we het Koninkrijk van God moeten aanvaarden, aannemen.
De NBV vertaalt het hier zo: ‘Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’
De vertaling ‘The Message’ heeft hier: ‘Unless you accept Gods kingdom in the simplicity of a child.’
Welke houding wordt hier van ons verwacht? De houding van een kind! Jezus zegt het nogal scherp; als je die houding niet hebt, ten opzichte van het koninkrijk van God, kun je er niet binnengaan!
In drie overdenkingen staan we stil bij die houding van een kind.
We staan stil bij drie karaktertrekken . Er zullen ongetwijfeld meer te noemen zijn maar deze drie zijn essentieel.
1. Zo vertrouwend als een kind
2. Zo nederig als een kind
3. Zo blij als een kind

1.Een kind is ‘goed gelovig’ : vol vertrouwen!
Toen onze kinderen nog klein waren deden wij weleens een gevaarlijk spelletje. Als we de trap af liepen dan liep ik een eindje voor hen uit, en bijna beneden ging ik onder aan de trap staan en sprong één van mijn kinderen drie of vier treden naar beneden recht in mijn armen! Ze vertrouwden mij volkomen! Geen ‘ja maar’ ; ‘zal pappa mij wel opvangen? Zal hij mij niet laten vallen? Volkomen vertrouwen! Hij doet het, hij is er voor mij, hij vangt mij op! Geen enkele twijfel maar volkomen vertrouwen. Dat is niet gemakkelijk! Dat is één van de grootste belemmeringen om het koninkrijk van God te ervaren: ons verstand, onze redeneringen! Zou pappa sterk genoeg zijn om mij op te vangen? Sta ik niet een tree te hoog? Je houding moet zijn: volkomen vertrouwen op Pappa; je laten vallen; Hij vangt je op! Hij vraagt je soms te springen helemaal van boven aan de trap ! Dat heeft ook met intimiteit te maken. Als je een goede relatie met je Pappa hebt, dan vertrouw je Hem ook. Je mag heerlijk in Zijn armen liggen slapen, rusten bij Hem! Simplicity of a child! Zo simpel vertrouwen als een kind, heerlijk is dat! Gewoon dichtbij Hem zijn en Hem in alles vertrouwen. Twijfel bedreigt onze identiteit en bedreigt de intimiteit. Onze identiteit is kind zijn, zoon of dochter van God mogen zijn! Vader doet wat goed voor Zijn kinderen is, een echte Vader zorgt voor Zijn kinderen, beschermt en vertroetelt zijn kinderen en doet alles voor Zijn kinderen. Jezus zegt in Matt. 21:21: “Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee, ”en het zal gebeuren.” Jakobus 1:6-8: “Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.”
Geloven zonder twijfelen; dat is moeilijk. Soms hebben we wel geloof voor kleine dingen maar hebben we ook geloof dat een berg zich verplaatst? Vaak is dat een proces, een moeilijk leerproces; Vader leren vertrouwen! Daarvoor moet je de houding van een kind aannemen.
Doe dat en je zult Zijn kracht ervaren!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200