Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Dinsdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefJezus leren kennen (3) (2010-10-27)

Filip.3:8-11
"Filip.3:8: ‘Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Jezus Christus. ‘Het kennen van Jezus Christus mijn Heer, overtreft immers alles.’ Filip.3:10-11; ‘Ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding ervaren, ik wil delen in Zijn lijden en aan Hem gelijk worden in Zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.’ "

3. Delen.
Paulus verlangt niet alleen naar intimiteit en kracht, hij wil ook delen in het lijden van Christus.
Rom. 8:17 : ‘Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in Zijn lijden, is dat om ook te delen in Zijn verheerlijking.’ Delen in Zijn lijden is om de Naam van Christus moeten lijden. Vervolging, bespotting en verachting, zoals Hij het ook heeft meegemaakt. ook dat doet je Christus beter leren kennen, dus als je bidt of zingt: ‘Leer mij U kennen Heer’, dan vraag je ook om te lijden als Hij.
Meestal verlangen we wel naar die eerste twee zaken maar niet naar het lijden. Wie een volgeling van Christus wil zijn moet ook rekening houden met lijden.
Jezus zei al tegen Zijn discipelen: ‘Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen……..’ Joh.15:20
Paulus zegt het in 1 Petr. 4:12-19 zo: ‘Vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit zal blijken of u op God blijft vertrouwen. Eigenlijk moet u blij zijn zelf iets te ervaren van wat Christus heeft doorgemaakt;( de NBG zegt: delen in Zijn lijden) want op de dag dat Christus zal laten zien hoe groot en machtig Hij is, zult u een geweldige blijdschap met Hem delen. Wees blij als u uitgescholden wordt omdat u bij Jezus hoort. Want als dat gebeurt, is dat het bewijs dat de heerlijkheid van de Geest van God op u rust. ‘
Lijden brengt je dichterbij Jezus. Lijden doet je Jezus beter kennen. En daarbij gaat het om vertrouwen. Vertrouw je God ook nog als je moet lijden? Blijf je geloven dat Hij alles doet medewerken ten goede voor degene die Hem lief hebben? Geloven is vertrouwen!
In Efez.3:16-17 staat: ‘Ik vraag Hem u vanuit Zijn heerlijke rijkdom de innerlijke kracht van de Heilige Geest te geven. Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen. ‘ Meer en meer en naar mate duidt erop dat het een proces is waarin wij kunnen groeien!
Paulus zegt in ons gelezen gedeelte : ‘Ik vertrouw nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God, als wij Hem maar vertrouwen.’ Vertrouw je Hem in alles?
Paulus zegt dat hij er nog niet is, dat hij niet volmaakt is. Maar hij streeft er wel naar, hij jaagt ernaar om het te grijpen! vers 13 : ‘Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.’
Jagen naar = begerig zoeken naar, zeer ernstig proberen te verkrijgen!
Laten we afsluiten met de woorden uit Hosea en ik bid dat dit ons verlangen en gebed wordt!!
Hosea 6:3: ‘Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.’

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200