Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Dinsdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefJezus leren kennen (2) (2010-10-20)

Filip.3:8-11
"Filip.3:8: ‘Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Jezus Christus. ‘Het kennen van Jezus Christus mijn Heer, overtreft immers alles.’ Filip.3:10-11; ‘Ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding ervaren, ik wil delen in Zijn lijden en aan Hem gelijk worden in Zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.’ "

2. Ervaren.
Paulus zegt dat hij graag de kracht van de opstanding van Christus wil ervaren. Dat is een goed verlangen! Dat is een geweldige kracht! Rom. 8:11 : ‘Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.’ Dat is een geweldige ervaring! De kracht die Jezus uit de doden opwekte leeft ook in ons. Dat wil je ervaren. Dat kun je alleen maar ervaren als je intimiteit met de Vader en de Zoon hebt. Als je ze persoonlijk kent, als je één bent met Hen.
Hand. 1:8 : ‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
De Geest heeft Jezus uit de doden opgewekt en die kracht werkt in ons. Dat is zichtbaar en dat ervaar je ook als het goed is. Hand.10:37-38; ‘ U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond Hem bij.’
De kracht van de Geest geneest mensen, bevrijdt mensen en doet doden opstaan!
Hand 6:8 : ‘Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk.’ 1 Thim. 1:5 ; ‘onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest.’
Als de kracht van de Geest, die Jezus uit de doden opwekte, in je woont dan gebeuren er tekenen en wonderen en zul je die kracht ervaren. Dat is iets waar je naar mag verlangen!
Je ervaart die opstandingskracht al bij de wedergeboorte: 1Petr. 1:3 ; ‘Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop,’
Dat is dus hier en nu!
Maar Paulus verlangt er ook naar om eenmaal uit de doden op te staan in een nieuw leven. Dat wil hij graag ervaren.
En jij?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200