Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefJezus leren kennen (1) (2010-10-13)

Filip.3:8-11
"Filip.3:8: ‘Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Jezus Christus. ‘Het kennen van Jezus Christus mijn Heer, overtreft immers alles.’ Filip.3:10-11; ‘Ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding ervaren, ik wil delen in Zijn lijden en aan Hem gelijk worden in Zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.’ "

1. Kennen.
Het kennen van Jezus, wat houdt dat in? In het Joodse denken heeft het woord ‘kennen’ een heel andere klank dan bij ons. Het woord ‘kennen’ komt in het Oude Testament ook regelmatig voor en dan staat er een woord dat gebruikt wordt voor de geslachtsgemeenschap tussen man en vrouw.
In de Staten Vertaling staat er: Gen. 4:1 : ‘En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde, Kain, ………..’ Voor het woord ‘bekende’ staat er het woord dat in het OT ook gebruikt wordt om God te kennen. Bijvoorbeeld in Hosea 6:3: ‘Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.’ Hier wordt precies hetzelfde woord gebruikt als in Gen.4:1. Als er staat: Ja wij willen de Here kennen, dan heeft dat niets met verstandelijke kennis te maken. Kennen gaat hier veel dieper; kennen is hier een diepe en innige relatie. In de Engelse vertaling ‘the Message’ staat; ‘Ik wil Jezus persoonlijk leren kennen.’. Daar gaat het om; een persoonlijke relatie met Jezus!
Als Paulus zegt: ‘Ik wil Christus kennen’, dan bedoelt hij; ik wil een diepe en innige relatie met Jezus. Daar verlangt Paulus hevig naar! Dat is alles voor hem. Is dat bij ons ook zo? Verlangen we naar een innige en intieme liefdesrelatie met Jezus? Is dat ons alles waard? Gaat dat boven alles? Of hebben we nog veel andere zaken die we belangrijker vinden? Paulus zegt:’die intieme, diepe liefdesrelatie met Jezus overtreft alles! Niets heeft zoveel waarde. Hij verlangt er naar om één met Hem te zijn. Jezus bad dat tot de Vader: Joh 17:21 : ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.’ Als je één bent met de Vader en de Zoon en Zij in jou zijn dan gaat de wereld Zijn kracht zien en geloven in Jezus!
Verlang je naar die innige, intieme relatie met Hem? Jezus verlangt wel naar die intieme relatie met jou! Hij verlangt ernaar om een innige liefdesrelatie met jou te hebben. Hij dwingt niet, Hij wacht. Openb. 3:20 : ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.’ Maaltijd houden staat voor intiem contact, een diepe en innige vriendschapsrelatie. Hij klopt; jij moet wel open doen.
Doe het! Vandaag nog!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200