Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefGeen zorgen maken. (2010-08-25)

Filip. 4:5b, 6 en 7 (NBG)
"Filip. 4:5b, 6 en 7: ‘De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.’ "

Het Boek zegt: ‘Maak je nergens zorgen over’. Dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als God het zegt moet dat mogelijk zijn. God zegt dat niet zo maar, Hij wil ons voor veel ellende besparen. Vanuit de medische wetenschap is aangetoond dat zorgen maken slecht voor je gezondheid is.
Maar hoe doe je dat dan; je geen zorgen maken?
De Bijbel geeft je handreikingen om zonder zorgen te kunnen leven. Het geeft je, om zo te zeggen, drie medicijnen.
Het eerste medicijn reikt Jezus je aan in Math.6:33 ( Het Boek); ‘Geef God en Zijn koninkrijk de hoogste plaats in je leven, Hij zal dan in alles voor je zorgen.’ God de eerste plaats in je leven geven is het beste medicijn tegen bezorgdheid!
Het tweede medicijn is; Hem alles vertellen wat je dwars zit. In een goede relatie vertel je elkaar alles. Als je het aan God vertelt leg je eigenlijk de zorgen bij Hem neer.
‘Geef al je zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van je en zorgt voor je.’
1 Petr.5:7.
Het derde medicijn is: dank Hem voor alles en in alle omstandigheden.
Dit is wel de moeilijkste en dikste pil. Het lijkt zo onlogisch en tegen onze natuur in te gaan om Hem in moeilijke omstandigheden te prijzen. Maar het helpt!
Paulus en Silas loofden God in de gevangenis met kapot geslagen ruggen.
Hand.6:23 : ‘Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de
gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken.
Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los.’
Lofprijzing zet je vrij van zorgen!
1 Thess. 5:17,18: ‘Bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dit is de wil van God.’
Sommige mensen moeten een hoop medicijnen slikken per dag die ook nog allemaal
bijverschijnselen hebben.
Je kunt beter deze drie medicijnen nemen; ze kosten niets, ze hebben alleen maar positieve
bijverschijnselen. De mooiste daarvan is de vrede van God die alle verstand te boven gaat.
Probeer ze eens uit!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200