Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefWorden als een kind (2) (2010-07-14)

Marcus 10:13-16
"Marcus 10:13-16: ‘En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.’ "

In de vorige overdenking hebben we stilgestaan bij de eerste les uit dit Schriftgedeelte: ‘Wees verlangend naar een aanraking door Jezus’, in deze overdenking staan we stil bij de tweede les: Wees geen sta in de weg voor een ander om tot Jezus te komen.

De discipelen versperden de mensen met de kinderen de weg. Er staat:’en de discipelen bestraften hen’. In andere vertalingen staat: ‘en de discipelen voeren tegen hen uit’, in een Engelse vertaling staat: ‘en zij spraken scherpe woorden tegen hen’. Ze weerden ze af. Dat ging met grof geweld. Misschien duwden ze wel tegen hen aan en zeiden daarbij behoorlijk scherpe woorden. Jezus moest beschermd worden Hij had geen tijd voor kleine kinderen.
Maar als Jezus dat ziet en hoort wordt Hij boos! Hij nam het hen zeer kwalijk staat er. In andere vertalingen staat: ‘Hij wond zich er over op’ en : ‘Hij was verontwaardigd’.
Jezus was boos en dat komt overeen met het Woord waar staat: ‘Wie een van de kleinen die in Mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. ‘ Math.18:6
Dat zijn harde woorden en een grote waarschuwing. Wees geen sta in de weg voor kleine gelovigen om tot Jezus te komen.
Wees geen sta in de weg voor je eigen kinderen of kleinkinderen om tot Jezus te komen. Geef ze alle ruimte. Wees geen sta in de weg ook niet door je gedrag.
Wees als ouders het goede voorbeeld; wees vurig van Geest en dien God met je hele hart. Als je het slechte voorbeeld geeft zal het kind misschien dat volgen en daarmee belemmer je je kind om tot Jezus te komen. Belemmer je kind niet door te leven in het vlees; boosheid, drift, roddelen, kritiek, roken, drinken enz. In Efez. 6:4 staat nog een extra vermaning aan het adres van de vaders: ‘Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.’
Wees voor niemand een belemmering om bij Jezus te komen, door te veroordelen, door harde woorden, door geruzie, door liefdeloosheid. Of door de ander jouw maatstaf op te leggen, jouw regeltjes en geboden, dat kan ook een belemmering zijn om tot Jezus te komen.
Jezus zegt: ‘Iedereen mag bij Mij komen, verhinder niemand.’
Hij is genadig en barmhartig, vol vergeving en vol ontferming voor zondaren!
Voor iedereen, dus ook voor jou!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200