Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefWorden als een kind (1) (2010-07-07)

Marcus 10:13-16
"Marcus 10:13-16: ‘En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.’ "

In drie overdenkingen wil ik met u stilstaan bij wat we uit deze geschiedenis kunnen leren:
Vandaag les 1: Wees verlangend naar een aanraking door Jezus.

‘En zij brachten kinderen bij Hem, opdat Hij ze zou aanraken’. Ze probeerden hen bij Jezus te brengen, het koste hun wel wat. Ze werden tegen gehouden.
Misschien wil jij ook dichtbij Jezus komen maar word je door je gevoel tegen gehouden; door je omstandigheden, door familieleden of door mensen in de kerk die zeggen dat dit niet zomaar kan.
Er was een groot verlangen om de kinderen bij Jezus te brengen. Waarom? Opdat Hij ze zou aanraken. Voor aanraken staat hier een woord dat duidt op een heel intiem contact, niet zo maar even een aanraking, nee, een heel intieme manier van aanraking. Een aanraking die gevolgen heeft, grote gevolgen!
In Marcus 6:56 staat: ‘ Overal waar Hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten Hem of ze ten minste de zoom van Zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die Hem aanraakte, werd gered en genas.’
Als je door Jezus aangeraakt wordt dan word je gered, bevrijd en genezen! Wie verlangt er niet naar een aanraking door Jezus? Als Jezus je aanraakt zal je nooit meer dezelfde zijn!
Zou het vandaag anders zijn? Mogen wij niet verlangen dat Jezus ons aanraakt? Verlangen we daar ook echt naar? Was het zo gek dat de mensen hun kinderen bij Jezus probeerden te brengen? Ze hadden gezien wat een aanraking van Jezus doet!
Je hoeft geen kind te zijn om te verlangen naar een aanraking door Jezus. Ook vandaag nog kun je er naar verlangen ook al ben je wat ouder geworden.
Bidt om een aanraking van Hem!
Verlang er naar en Hij zal je aanraken, vandaag nog!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200