Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHoe moet je roepen tot God? (2010-08-18)

Richteren 15:18-19
"Richteren 15: 18-19: ‘Toen hij (Simson) hevige dorst kreeg, riep hij tot de HERE: Gij hebt door uw knecht deze grote verlossing geschonken, en nu moet ik van dorst sterven en zal ik in handen vallen van de onbesnedenen! Daarop deed God een spleet ontstaan in de holte te Lechi, en er stroomde water uit, zodat hij drinken kon, en zijn levenskracht terugkeerde en hij weer opleefde. Daarom noemde hij die bron: Bron van de roepende. Zij bevindt zich te Lechi tot op de huidige dag.’ "

Simson riep tot God en God hoorde Hem. We lezen vaak in de Bijbel dat mensen tot Hem riepen en dat Hij hoorde. Het Woord zegt ons hoe wij moeten roepen.
Uit de geschiedenis van Simson kunnen we veel leren.

In de eerste plaats dat je dorst moet hebben. Simson kreeg hevige dorst en begon toen te roepen. Math.5:6 : ‘Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’
Joh 7:37-39: ‘En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’
In de tweede plaats moet je roepen met je hart.
Je kunt roepen met je stem maar je hart kan er niet bij zijn. Er is geen geloof dat het roepen ook beantwoord zal worden, het is roepen in het luchtledige.
Hosea 7: 14 :’En zij roepen niet tot Mij met hun hart, wanneer zij jammeren op hun leger.’
Psalm 119:145: ‘Ik roep van ganser harte, antwoord mij Here..’
In de derde plaats moet je je bekeren.
Jona 3:8 : ‘Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden , mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren , een ieder van zijn boze weg, en van het onrecht dat aan hun handen kleeft.’
In de vierde plaats moet je geloven dat Hij hoort!
Psalm 4:4 : ‘… de Here hoort, als ik tot Hem roep.’
Psalm 22:6 : ‘..tot U hebben zij geroepen en zij werden gered, op U hebben zij vertrouwd, en Gij deed hen ontkomen.’
In de vijfde plaats moet je aanhoudend en volhardend roepen.
Psalm 69:4 : ‘Ik ben moe door mijn roepen,, mijn keel is hees….’
Psalm 86:3 : ‘Wees mij genadig, O Here, want tot U roep ik de ganse dag’
Psalm 116:2 ‘ Want Hij heeft Zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang tot Hem roepen.’

Als je zo tot Hem roept zal Hij altijd horen!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200