Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefGeloof doet wonderen (2010-07-28)

Daniël 3
"Hebr.11:33-34: ‘die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben."

Het is verbazingwekkend wat het Woord zegt over het geloof. Voor geloof staat een woord dat ook vertaald kan worden met ‘volkomen vertrouwen op ‘.
Als wij God volkomen vertrouwen en niet twijfelen zegt de Bijbel dat we wonderen kunnen verwachten. Wat doet geloof?
1.Geloof geneest! In geloof raakte de vrouw, die aan bloedvloeiingen leed, Jezus aan.
In Lucas 8:48 staat er dan in de grondtekst: ‘u bent genezen door uw geloof.’
In geloof braken de vrienden van de verlamde man het dak open en dan staat er: ‘En toen Jezus hun geloof zag..’ in het Boek staat dat heel mooi vertaald: ‘Jezus zag dat zij er gewoon niet aan twijfelden of Hij hun vriend zou helpen.’
In Hand.14;9 staat: ‘Terwijl Paulus sprak, zat de man aandachtig te luisteren, Paulus keek hem eens goed aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen zou worden.’ En dan roept Paulus hem toe: ‘Sta op, ga recht op uw voeten staan. ‘
Jacobus 5:15 : ‘En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.’
Er moet gebeden worden in geloof zegt Jakobus; ‘Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen , dat hij iets van de Here zal ontvangen...,’ Jakobus 1:6-7.
2.Geloof werkt wonderen uit, geloof verzet bergen, geloof dooft vuur, geloof springt over muren! Jezus zegt Zelf in Marcus 9:24: ‘Voor wie gelooft is ALLES mogelijk.’
ALLES is mogelijk! Dat is pas echt geloofstaal en dat valt niet mee omdat uit te spreken als je in een vurige oven gegooid wordt!
Joh.14:12-14 : ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.’
3.Geloof brengt overwinning!
1 Joh.5:4-5: ‘want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?’
Geloof je het?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200