Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Maandag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefOpwekking in je gemeente (2/4) (2010-04-14)

Math.21:12-17
"Math.21:13 (NBV): ‘Er staat geschreven: Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van!’"

Jezus zegt dat het huis van Zijn Vader een huis van gebed moet zijn. Is onze gemeente een huis van gebed? De Bijbel leert ons dat het gezamenlijk eenparig gebed veel kracht heeft. In Hand.1:14 staat dat er honderdtwintig personen in de bovenzaal aanwezig waren en dan staat er het volgende: ‘Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed.’ Ze bleven eendrachtig volharden in gebed en zij maakten de uitstorting van de Heilige Geest mee!

In Hand.4 komt de hele gemeente bijeen om te bidden voor Petrus die in de gevangenis zit en dan staat er in vers 24: ‘ En toen dezen het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God..’ Eenparig is: eensgezind, unaniem, hetzelfde woord als in Hand.1:14; eendrachtig. Het Engels heeft hier: ‘with one accord’. Een uniek Grieks woord dat 12 maal in het N.T gebruikt wordt, waarvan 10 maal in het boek Handelingen. Het helpt ons het unieke van de christelijke gemeenschap te begrijpen.

‘Homothumadon’ is een samen- stelling van twee woorden met de betekenis \'gezindheid\' of \'karakter\' en \'samen met\'. Het beeld is haast muzikaal; er klinken een aantal tonen, die, al zijn ze verschillend, in toonhoogte en klank met elkaar harmoniseren. Zoals in een groot concert de instrumenten onder leiding van een dirigent, zo vermengt de Heilige Geest de levens van de leden van de gemeente van Christus in één gebed.

De Bijbel zegt in Math.18:19: ‘Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.’
Uit een preek van William Seymour: ‘O, geliefden, dat is het geheim; eendrachtig, één plaats, één hart, één ziel, één gebed. Als God een aantal mensen eendrachtig samen kan krijgen op één plaats, één van hart en ziel, gelovend in deze enorme kracht, zal die kracht vallen met pinksterresultaten als gevolg. Glorie aan God.’
Er komt opwekking in je gemeente als je begint met eenparig gebed.

Iemand schreef: ‘er is maar één man of vrouw voor nodig om een hele stad in vuur en vlam voor God te zetten. Dat kan door gebed.’
Misschien ben jij die man of vrouw wel!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200