Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefOpwekking in je gemeente (4/4) (2010-04-28)

Math. 21:12-17 (NBV)
" ‘De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”?’"

Door de tekenen en wonderen gaan de mensen God loven en prijzen. Op de wonderwerken van Jezus gingen de kinderen roepen: Hosanna de Zoon van David!
Lofprijs en aanbidding volgt op wonderwerken! Als mensen de kracht van God zien gaan ze Hem prijzen!

In het verhaal van de genezing van de blinde Bartimeüs komt dat heel duidelijk uit.
In Lucas 18:43 staat in de vertaling van het Boek: ‘De man kon op dat moment weer zien.Hij ging met Jezus mee en prees God. De mensen die het hadden gezien, begonnen ook God te prijzen.’
In de Bijbel zien we dat op de wonderwerken die Jezus deed lofprijs volgde.
Luc. 19:37 : ‘Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien.’

Er komt vreugde en blijdschap als er wonderen gebeuren.
Hand.8:5-8 : ‘En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus.
En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd.Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; en er kwam grote blijdschap in die stad.’

Het doel van de wonderen en tekenen is: God ontvangt alleen de eer en de glorie, Zijn Naam wordt er door verheerlijkt, mensen gaan Hem volgen.

Wonderen en tekenen gebeuren altijd tot eer en glorie van Zijn Naam.
Dat is pas opwekking!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200