Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefOpwekking in je gemeente (3/4) (2010-04-21)

Math.21:12-17 (NBV)
"‘Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen.’"

Wat is het gevolg van éénparig, volhardend gezamenlijk gebed op één plaats? Dat er kracht komt, dat er tekenen en wonderen gebeuren, dat mensen gedoopt worden met de Heilige Geest!

Hand.4:29-31: ‘ Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.’ Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.’
Er komt kracht en genezing in het Huis van Gebed! De blinden en de verlamden kwamen naar Hem toe en werden genezen!
Hand.5:12: ‘En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo.’
Eendracht brengt kracht!

Hand.5:14 -16: ‘Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven, een groot aantal mannen zowel als vrouwen, en ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden, en allen werden genezen.’

Wat een geweldige dingen gebeurden daar! Zou dat vandaag niet meer kunnen? Is er kracht van God in jouw kerk?

Uit een preek van William Seymour: ‘Er is een groot verschil tussen iemand die geheiligd is en iemand die gedoopt is met de Heilige Geest en met vuur. Een geheiligd persoon is gereinigd en vervuld met goddelijke liefde, maar degene die gedoopt is met de Heilige Geest heeft de kracht van God in zijn ziel en heeft samen met God de macht over alle koninkrijken van satan en over zijn hele machtsdomein.’
Geloof er in!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200