Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefOpwekking in je gemeente (1/4) (2010-04-07)

Math.21:12-17 (NBV)
" ‘Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn, ”maar jullie maken er een rovershol van!’"

Wie de Bijbel goed kent weet dat als God Zich aan Zijn volk openbaarde, of uit de hemel kwam om iets te zeggen, er altijd reiniging aan vooraf ging.

In Ex.19:10 en 11 lezen we dat God tegen Mozes zegt: ‘Ga tot het volk; heilig hen heden en morgen, en laten zij hun klederen wassen. En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn, want op de derde dag zal de HERE nederdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinai.’
Als wij willen dat God neerdaalt in onze gemeente, dat Zijn glorie op de aarde komt en onder ons gezien zal worden, dan moeten wij ons eerst reinigen. Reiniging en heiliging wil zeggen; je bekeren, wegdoen van je zonden, berouw hebben en vergeving vragen.

Ezech.18:31: ‘Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid, en vernieuw je hart en je geest.’
Het Nieuwe Testament spreekt nog steeds over het wassen van de kleren: Openb.22:14: ‘Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.’
Jezus reinigt de tempel, het huis van God. Wij moeten onze tempel, ons lichaam reinigen, maar ook het huis van de Vader; de gemeente.
Een citaat uit een preek van William Seymour, de voorganger van de opwekking in Asuzastreet: ‘We ontdekken tijdens het lezen van de Bijbel dat de doop met de Heilige Geest en vuur valt op een rein en geheiligd leven. De doop met de Heilige Geest komt door onze Heer en Redder Jezus Christus door geloof in Zijn Woord. Om het te ontvangen moeten we eerst geheiligd zijn.’
Met die reiniging kunnen we vandaag al beginnen.
Begin bij jezelf!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200