Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefPasen (2011-04-27)

Markus 16:3; Markus 16:6., Jesaja 25:8 (Statenvertaling)
"Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken."

En zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? Dat spaken de vrouwen die naar het graf gingen, waar Jezus neergelegd was door twee van zijn discipelen, Jozef van Arimathea en Nicodemus. De vrouwen waren zeer bedroeft om de dood van hun Heer. Onbegrijpelijk dat hun Heer, op dat gruwelijke kruis ter dood gebracht is. Dat het vonnis over Hem voltrokken was, om welke rede? De vrouwen waren terneergeslagen als zij gingen naar het graf, om naar de gewoonte het lichaam van de gestorvenen te verzorgen. Zij dachten aan die grote sluitsteen voor de ingang van het graf. Een grote steen die zij niet weggerold zouden krijgen. Deze vrouwen waren somber, tot dat zij opkeken en zagen dat de steen alreeds weggerold was, van de ingang van het graf. En als zij zeer verbaasd waren en het graf waren binnengegaan, hoorde zij een jongeling spreken die op de plaats zat, waar Jezus had gelegen, Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. Wij kunnen begrijpen de verwondering en de blijdschap van die vrouwen. En hoe haastig zij gegaan zijn naar Galil´┐Ża, om het Zijn discipelen te verkondigen, wat hen was wedervaren, bij het graf. De verkondiging klinkt nog door in onze dagen, wat zoekt gij de levende onder de doden, Jezus is werkelijk opgestaan. Nu nog mogen wij dat geloven dat de dood is verslagen. Jezus heeft over wonnen de hel en alle machten. Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken. Dit is Pasen, wij hoeve niet te somberen over het graf, Jezus leeft en wij met Hem, dat wij die grote geloofsblijdschap in ons mogen hebben, Jezus Leeft.

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200