Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Dinsdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefLijdenstijd - Overdenking (2010-03-31)

Statenbijbel Markus 8:31
"En Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom opstaan."

Wij zijn gekomen in de voorbereidingstijd voor Pasen, op Pasen wordt het alles zichtbaar, voor Zijn discipelen , en voor Zijn apostelen. Dan beleven zij dat Jezus waarlijk de Zone Gods is. Toen ervaarde zij Jezus als Koning, Koning der koningen. Wij hebben gelezen dat Jezus Zijn apostelen begon te leren. Dat was nadat Jezus aan hen gevraagd had, “ Wie zeggen de mansen dat Ik ben?” En zij gaven Jezus antwoord: De mensen zeggen Johannes de Doper; en andere mensen Elias; en weer anderen, ιιn van de profeten. Maar dan zegt Jezus, “ Maar gijlieden, wie zegt gij, dat Ik ben?” En dan antwoordt Petrus: “ Gij zijt de Christus.” En dat zei Petrus in volle overgave want het was werkelijk in hem, dat hij en de andere het werkelijk geloofden.

Zij waren in hun geloof heel anders dan bv. die rijke jongeling, die zocht eigenlijk erkenning bij Jezus, door zijn vraag: “Goede Meester wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebben? Jezus noemt allerlei dingen op, waarvan de jongeling zei dat heb ik allemaal gedaan vanaf dat ik klein was. Maar wat ontbreekt mij nu. Dan zegt Jezus tegen hem,’ Verkoop alles wat je hebt en volg mij.’ Jezus heeft niet anders gesproken dan tegen Zijn discipelen, die konden Hem wel volgen, omdat zij het gingen verwachten, van Jezus. De jongeling zocht erkenning bij Jezus, in wat hij zelf bereikt had in zijn leven. De jongeling moest dat los laten, om Jezus te kunnen volgen. Jezus zal het Zijn door Zijn Werken om de mens te brengen naar dat eeuwige leven.

Jezus leerde Zijn discipelen wat er stond te gebeuren in de komende tijd. Het waren verborgen Werken die in de toekomst waren. En dat is voor de mens moeilijk te vatten, toen, maar nu ook. Het is niet de mens gegeven, om in de toekomst te aanschouwen. Dan alleen door het Woord van God. Die heeft het laten verkondigen. En dan nog, is het een grote verborgenheid, alleen door ons geloof kunnen wij het aanschouwen. Door ons geloof weten wij ons verbonden met de belofte, of met het Evangelie, die blijde boodschap. Jezus leert het ons door de Heilige Geest, door dat wonderbaarlijke licht van Zijn Woord. Zodat wij daarin een zekere vrijmoedigheid hebben, zodat wij als een getuigenis kunnen staan in deze wereld. Zodat wij in die genade aanschouwers zijn van dat grote verlossingswerk Gods in Zijn eniggeboren Zoon. Dat Zijn Lijden en sterven, en Zijn opstanding het eeuwige leven is.
” En Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom opstaan.”

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200