Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Dinsdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefOpwekking in je leven (2010-03-17)

Jesaja 52:1,2-8-12.
"Jesaja 52:2 : Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion; bekleed u met pronkgewaden, schud het stof van u af, welaan, zet u neder, Jeruzalem; maak de banden van uw hals los, gevangene, dochter Sions. Efeze 5:14 : Slaper, word wakker! Sta op uit de dood. Christus zal u licht geven. (Het Boek) "

Opwekking begint bij jezelf! Het begint met wakker worden. Hoe word je nu wakker?
Allereerst door lofprijs en aanbidding. In Jesaja 52 staat hoe je wakker kunt worden.
In vers 9 staat: Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij, hoe de HERE naar Sion wederkeert.Breekt uit in gejuich, jubelt eenparig, puinhopen van Jeruzalem, want de HERE heeft zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost.
Jubelt eenparig, dat betekent in one accord, eenstemmig, samen n van hart en ziel: Zoek mensen op die samen met jou God willen loven en prijzen.
In 2 Kron.20 staat het verhaal van koning Josafat die voor het leger een zangkoor laat lopen om de vijand te verslaan. Na het volk te hebben geraadpleegd, stelde hij mannen op, die de HERE een lied zongen en Hem loofden in heilige feestdos, terwijl zij voor de gewapenden uittrokken en zeiden: Looft de HERE, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. 2 Kron.20:21.
En in vers 22 staat: Op het ogenblik, dat zij de jubel en de lof aanhieven, liet de Here de Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte Ser, die tegen Juda waren opgerukt, uit hinderlagen overvallen, en zij werden verslagen.
De vijand wordt verslagen door lofprijs en aanbidding. Hand.16:25 (NBV) : Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los.
Gezamenlijk, n van hart de Heer lofprijzen ( ook al ben je maar met zn tween) maakt boeien los en opent deuren.
Wil je opwekking in je leven? Ga Hem prijzen!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200