Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefLijdens overdenking (2010-03-10)

Jesaja 53:3
"Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht."

Het was voor Jezus alleen maar grote smart, als Hij Zijn volk aanschouwden, er staat wel met innerlijke ontferming. Zijn volk, en alle volkeren waren eigenlijk in de vergetelheid geworpen. Jezus aanschouwden het lijden van de mensen, in hun verlorenheid. Het lijden van Jezus, dat kwam niet uit Hem zelf voort. Hij zelf was daar niet de oorzaak van. Jezus kende geen zonden. Hij sprak wel, “Wie overtuigt mij van zonden?” Het lijden van Jezus kwam daar niet uit voort. Het lijden van Jezus kwam voort uit de liefde Gods tot de mensen. Het kwam voort uit de liefde Gods om de mens te behouden. God heeft de mens werkelijk lief, met een grote liefde. Apostel Paulus leert daarover in 2 Thessalonicensen 2:16, “ En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven een eeuwige vertroosting en goede hoop en genade.”

Het is de Heere onze God die ons als eerste heeft liefgehad, alleen Zijn liefde wordt niet altijd verstaan, omdat het liefde is tot in eeuwigheid. Als de mensen alleen maar hoop hebben op dit leven. 1 Korinthe 15:19,” Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.” Dan aanschouwen wij niet de liefde Gods in Jezus de Heere, die de weg heeft gebaand tot de Vader. Het is de liefde Gods tot de mens. Het is de liefde Gods tot de mens, dat het Evangelie nog wordt gepredikt.
Het is het grote lijden van Jezus dat Hij niet werd verstaan in Zijn komst, in nederigheid. Hij kende de zonden niet. Maar het zal zo zijn dat Jezus verzoening zal doen, als Het volmaakte offer Gods. Als het Lam Gods wat de zonden der wereld zal wegnemen.

En zo mogen wij geloven dat Jezus onze Heer en Heiland gestorven is voor onze zonden, maar ook opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dat Jezus werkelijk heeft overwonnen de hel en alle machten. Ook wij zijn bevrijd uit onze gevangenis. En als wij terug keren tot het stof der aarde. Dan zal het zo zijn, dat wij mogen komen tot het Paradijs, want onze weg zal gaan door de Hemelen, Filippensen 3:20. En wij mogen verstaan door het geloof dat de derde Hemel is waar God troont met Jezus aan Zijn rechterzijde.

“Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.”

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200