Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefGerechtigheid vervullen (2010-02-24)

Matthéüs 3:15, SV
"Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. "

Jezus sprak deze woorden tegen Johannes de Doper. Naar aanleiding, omdat Jezus tot de doop van Johannes de Doper kwam. Johannes kende Jezus, zij waren zelfs familie van elkaar, de moeder van Jezus was een nicht van de moeder van Johannes. Het verwonderde Johannes dat Jezus tot hem kwam om van hem gedoopt te worden. Johannes verwoorden het alzo, in het veertiende vers van Lukas 3 “ Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?” Jezus kwam tot een Johannes, wel wetende dat Hij zonder zonden was. Jezus kende geen zonden, zoals het wel gesteld was met het Israëlitische volk waartoe Johannes was gezonden. Johannes had daarin een opdracht gekregen niet van een mens of van uit zichzelf, maar zijn opdracht was uit God. Gods Woord gaf daar zelf getuigenis van. Hij was immers de roepende! En zijn opdracht was om te prediken den doop der bekering tot vergeving van zonden.

Johannes was werkelijk van God gekomen, en zijn prediking alzo. Jezus bevestigde aan Johannes dat wat hij predikte in Israël, werkelijk van God was gegeven. Het was gerechtigheid om de Woorden van God daar in te vervullen. Het was gerechtigheid als Jezus de Woorden van God vervulden. Johannes begreep wat Jezus bedoelde en hij doopte Jezus in de Jordaan. Het wonder gebeurde voor de ogen van een Johannes de Doper, dat hij mocht aanschouwen de Heerlijkheid Gods in Jezus. vers zestien en zeventien,” En Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en Hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!”

Voor Johannes de Doper een geweldige openbaring, een bevestiging van zijn zending. De gerechtigheid vervullen, dat is nog steeds om het Woord van God te doen. Het is niet alleen maar horen, de gerechtigheid is nog steeds gelegen in het vervullen. Het Evangelie is gegeven om te geloven dat het werkelijk van God is gekomen om het daarna dan ook werkelijk te praktiseren in je leven. En dan komt het Leven tot openbaring, in aanschouwen. Dat Jezus werkelijk van God is uitgegaan tot verzoening van de zonden. Hoe belangrijk is het niet om door gebed en studie het Woord van God te mogen verstaan. Om daardoor gerechtigheid te vervullen, om Gods Woord daarin te bevestigen door het Woord van God te ondergaan.
“ Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. “

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200