Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefBeloofd is beloofd (2009-04-22)

Genesis 28:12-13-15
"Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie engelen Gods klommen daarlangsop en daalden daarlangs neder. En zie, de Here stond bovenaan...... En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat, en Ik zal u wederbrengen naar dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd."

Jacob droomde en in zijn droom zag hij een visioen. Bijzonder is dat de verteller van deze gebeurtenis de geschiedenis zo vertelt alsof het een feit is en geen droom. De wereld zegt weleens: ‘dromen zijn bedrog’. Soms wordt er tegen een kind gezegd na een enge droom: ‘het was maar een droom’.
Deze droom was realiteit, deze droom was van God. Verschillende keren lezen wij in de Bijbel dat God gebruik maakt van dromen om tot mensen te spreken. God waarschuwt mensen in een droom
( zie o.a. Gen.20:3, Gen.31:24,Math.2:12 etc.).
Deze droom was heel bemoedigend! Dankzij het verzoeningswerk van Jezus Christus leven we onder een open hemel. Engelen zijn heel druk bezig in Gods koninkrijk, ook vandaag nog.
In Psalm 34:7 staat: ‘De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.’
Uit de term ‘legert Zich’ kunnen we opmaken dat er meedere engelen bij betrokken zijn. We zijn dus omringd door vele engelen die ons beschermen in opdracht van God. Dat is geweldig nieuws! Dat hoef je niet eens altijd te zien en te ervaren maar gewoon geloven op grond van wat God zegt in Zijn Woord!
Jacob was op de vlucht voor zijn broer Ezau die hem wilde doden. Hij moest rennen voor zijn leven!
Misschien zit u vandaag ook wel in het nauw en ziet u geen uitweg meer.
Dan is dit bijbelgedeelte voor u een troost.
Gods Woord telt vele beloften die u zich toe mag eigenen. Rom. 15:4: ‘Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.’
De woorden die de Here tegen Jacob sprak gelden ook nog vandaag voor u. En terwijl u dit leest spreekt God tegen u en zegt: ‘En zie, Ik ben met jou ( vul je eigen naam maar in), en Ik zal jou behoeden overal waar jij gaat want Ik zal jou niet verlaten totdat Ik gedaan heb wat ik je beloofd heb.’
Sommige mensen denken dat dit bijzondere beloften moeten zijn die ze zelf van God horen of van een profeet, een voorganger of vriend. Dat kan zo zijn. Maar dit geldt ook voor al die beloften die God in Zijn Woord aan ons beloofd heeft. 2 Petrus 1:4 : ‘Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur.’ (NBV)
De belofte van vandaag is: IK BEN MET U EN IK ZAL U NIET VERLATEN, IK ZAL U BESCHERMEN EN IK ZAL DOEN WAT IK GEZEGD HEB!
God doet wat Hij gezegd heeft! Hij doet altijd wat Hij belooft: Num. 23:19 : ‘God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?’
God zegene u!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200