Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDe stem des roependen in de woestijn. (2010-01-27)

Lukas 3:4b (SV)
"De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht!"

Een groot moment in het verlossingswerk van God, de schepper van hemel en aarde. Het werk wat Johannes de Doper te doen stond, was om IsraŽl aan te zeggen, de komst van de Messias. Zijn geboorte was al bijzonder. Zijn vader Zacharias mocht daar al getuigenis van geven, als zijn zoon Johannes werd geboren, en zijn tong werd losgemaakt. Om daarna door de Heilige Geest te spreken.

Lukas 1:76: En gij kindeke , zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden.Ē Johannes de Doper had een grote opdracht ontvangen om de kinderen IsraŽls aan te zeggen dat de tijd vervuld is, en dat spoedig de belofte Gods in vervulling zou gaan. Bekeerd u en laat u dopen, de doop der bekering tot vergeving van zonden. IsraŽl stond voor een grote gebeurtenis, en Johannes gaf daar getuigenis van, hij was de roepende.

En het gebeurde dan ook dat na Johannes de Doper, als hij in de gevangenis was geworpen. Dat Jezus zich openbaarde in IsraŽl als de beloofde verlosser Gods, en Zijn prediking was een openbaring in IsraŽl. Matheus 4:17, ď Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Wij leven nu al weer tweeduizend jaar verder in de tijd, wij hebben een kerkgeschiedenis. Wij hebben de kerk van Jezus zien geboren worden op het Pinksterfeest. Het is ons alles beschreven in Godswoord, en daarbij zijn er allerlei geschriften die verhalen hoe het Evangelie door alle eeuwen heen is ontvangen. Wat is er niet veel geschreven over allerlei gebeurtenissen. En nog steeds wordt er veel geschreven over het Evangelie. Het is wel zo dat de christenen, met van alles bezig zijn, zonder eigenlijk te letten op wat wij eigenlijk verwachten. En dat is toch dat Jezus komst zeer nabij is, en dat degene die niet toebereid zijn, nog een moeilijke en benauwde tijd zullen beleven.

Het is de genade Gods tot de mens in deze bedeling. Dat wij dat licht wat in ons is ontstoken, niet zullen verduisteren, door ongeloof. Maar dat wij zullen geloven, en ons zullen geven. Om geleid te worden door de Heilige Geest. Om daarin een levende getuigen te mogen zijn. Dat wij zullen geloven en getuigen dat Jezus spoedig weerkomt, en dat is om de Gemeente op te doen varen in de lucht, ( lees 1 Thessalonicensen 4:17-18. Dat wij gelijk zullen zijn als een Johannes de Doper in zijn tijd. ďBereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht!Ē

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200