Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefEen nieuw jaar (2010-01-13)

Psalm 103:11 (SV)
"Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen."

Een nieuw jaar ligt voor ons, lezer van deze overdenking, en wij weten niet hoe het jaar zal verlopen.

Wij leven in een onstuimige tijd, dat weten wij wel. Wij leven in een tijd dat het geloof in Jezus Christus afneemt. Elk jaar worden de aantallen gelovigen bijgesteld, naar beneden toe, dat de mensen afhaken, of dat zij niet meer voluit kunnen geloven. Wij lezen wel eens dat een gemeente groeit, en dan zijn wij blij, want zo zou het eigenlijk moeten gaan. Maar er gebeurd zoveel in de wereld dat de mensen zich van alles in hun hoofd halen. Dan komt de twijfel zal het nu wel allemaal waar zijn wat er verkondigt wordt.

Als christen moet je letten op al die tekenen van deze tijd. Want als christen hebt je wel een toekomst verwachting, en dat is Christus. Christenen verwachten Christus. Het zal niet zo zijn dat de mensen vrede en gerechtigheid zullen stellen op deze aarde. Het wordt er alleen maar beroerder van, zoals mensen het werken op deze aarde. Wij kunnen dagelijks getuigen zijn, dat er weinig vrezen is bij de grote der aarde. De Heren God vrezen dat betekend, om Zijn Woorden te geloven, en om tot Hem te gaan. Die alles geformeerd heeft, de hemelen en de aarde. De wereld maakt zich grote zorgen wat de toekomst betreft. En die zorgen zijn zeer terecht, want al die problemen schijnen alleen maar onbeheersbaarder te worden.

De Bijbel het Woord van God spreekt andere taal, woorden van hoop en verwachting, en vertroosting voor hen die willen geloven. Want zij zijn ook degenen die dat grote verlossingswerk Gods mogen aanschouwen in Jezus Christus. Het zijn al de gedoopte volkeren die eens bijeen verzameld zullen worden. De maaiers zijn gereed alleen zij wachten op de Heere, Openbaring 14:15,”En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene, Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is geworden.

Dat wij Hem dit jaar in gerechtigheid naar Zijn Woord zullen verwachten, lezer van deze overdenking, want zijn komst zal met haast zijn. ” Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen.”

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200