Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefKerstoverdenking (2009-12-23)

Lukas 2:10-11.
"En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids."

De herders mochten het als eerste horen, dat de Christus was geboren. Gods beloften aan de mens, dat er eens één geboren zou worden. Zoals God dat had gesproken na de zondeval. Toen de mens uit het Paradijs werd verbannen. En de mens hoorden dat zij verder moeten leven op de aarde. God sprak tegen de slang die de mens, door de waarheid te verdraaien, heeft doen laten zondigen. Genesis 3:15, “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.”

Als wij de geschiedenis nalezen dan is het van kwaad tot erger gekomen. Er waren wel geloofshelden denk aan Noach, Abraham of Jozef en nog vele anderen waar wij over kunnen lezen in de Bijbel. Het punt was wel dat zij niet gerechtvaardigd werden door hun werken, dan alleen door hun geloof in God. Zij geloofde in de belofte en zagen daarna uit. Hun gehele leven was daar opgericht. Er zal eens een verlosser komen. De herders mochten het als eerste horen, dat Gods Woord Zijn belofte is vervuld geworden. Zij kregen ook dat wonderlijke teken Gods, “En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. De herders vonden dat kindje liggende in een kribbe. Zij verhaalden aan Jozef en Maria wat zij hebben mogen beleven.

Een grote gebeurtenis in het grote verlossingswerk van God. Dat Zijn belofte zo heerlijk vervuld is, in de geboorte van Jezus Christus. Nu mogen wij verstaan dat Jezus werkelijk verzoening heeft gedaan op het kruishout van Golgotha, daar zijn de doeken weggenomen. En velen mensen hebben gezien de Liefde Gods in Jezus de Zaligmaker Gods. Voor heel veel mensen is Jezus nog gewikkeld in doeken, het wonder Gods ontgaat hen nog steeds. Dat deze Jezus Vrede zal maken. Of zoals de engelen zongen:

“ Ere zij God in de hoogste hemelen, en Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.”

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200