Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefAdvent overdenking (2009-12-16)

Statenvertaling Lukas 1:37-38.
"Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren: mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar."

Wat een wonderlijke woorden heeft Maria van de engel Gabriël ontvangen. Wonderlijke woorden over de Zoon van God, die zij baren zou. De engel Gabriël sprak: “ Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.” Maria mocht het horen van de engel Gabriël, de boodschapper Gods, die aan Maria bekent maakt, wat bij God in de Hemel der Hemelen is besloten. Maria mocht het horen, en het was wonderlijk in haar oren, immers zij bekende geen man. En dat sprak zij uit, tegen de engel Gabriël, en die gaf Maria antwoord, “De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.” Voor Maria was het voldoende, gelovende dat God het zal vervullen. Haar antwoordt was dan ook, “ mij geschiede naar uw woord.

Als wij die gebeurtenis aanschouwen in onze tijd, dan is daar nog steeds die verwondering, dat in die stad Názareth, dat Woord heeft geklonken. Woorden uit het verleden met die geweldigen inhoud, die alle kracht heeft behouden. Maria heeft het mogen onderkennen, dat het werkelijk de Woorden van God waren. En niet alleen Maria, maar een iedereen die tot het geloof is gekomen. Die het Evangelie van de behoudenis heeft gelooft met zijn hart. Die wonderlijke Woorden die Jezus sprak tegen een Martha, Johannes 11:25-26, “ Ik ben de opstanding en het Leven, die in Mij gelooft zal leven zal leven, al ware hij ook gestorven; En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?” Wonderlijke woorden voor mensen. Want wat weten de mensen van eeuwigheid, of van het leven met een Hoofdletter. De Bijbel verkondigd al deze wonderlijke Woorden van God. Maria sprak:” mij geschiede naar uw woord. Dat wij hetzelfde als een Maria kunnen zeggen in geloof. “ Mij geschiede naar Uw Woord.

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200