Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVertrouwen (2010-01-20)

Gen.24:39 en 40
"Toen zei ik tegen mijn meester: “Misschien wil die vrouw niet met mij meegaan. Maar hij antwoordde mij: De HEER, naar wiens wil ik mij steeds heb gericht, zal zijn engel met je meesturen en ervoor zorgen dat je binnen mijn familie, onder mijn naaste verwanten, een vrouw vindt voor mijn zoon."

Abraham vertrouwde God, Hij geloofde God op Zijn Woord. Gen.24: 7 ; “ De HEER, de God van de hemel, die mij heeft opgedragen weg te gaan bij mijn naaste verwanten en mijn geboorteland te verlaten en die mij onder ede beloofd heeft dat Hij dit land hier aan mijn nakomelingen zal geven, Hij zal Zijn engel voor je uit sturen, zodat je daar een vrouw voor mijn zoon zult vinden.”
Dat is een rotsvast geloof en vertrouwen en dat vertrouwen was een fundamenteel aspect in zijn relatie met God. De reis van 1250 km was een idee waarvan velen zouden zeggen dat het waanzinnig was en niet van God. Velen zouden het ook zeker afgeraden hebben en de knecht voor gek verklaard hebben. Mensen begrijpen het vaak niet als je volkomen op God vertrouwt, ondanks de omstandigheden die onmogelijk lijken. De knecht vertrouwde God, in vertrouwen ging hij op weg.
Vertrouwen wordt door God beloond! Hebr.10:35 (we volgen de vertaling van de King James) waar staat: ‘”Geef uw vertrouwen niet op want u zult er ruim voor worden beloond.”
Ps 27:3 “Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een oorlog tegen mij, toch blijf ik vertrouwen.”
Spr 3:5 “Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.”
Ps 143:8: “ Laat mij in de morgen Uw liefde horen, in U stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar U.”
Als je Hem vertrouwt wijst Hij jou de weg; Hij zal Zijn engel voor je uit sturen!
Waar vertrouw jij op?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200