Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefRicht je op God. (2009-12-02)

Job 19:25 NBG
"Want ik weet dat mijn Verlosser leeft."

Soms kunnen de problemen je overweldigen. Soms kan de angst je te pakken nemen; ‘als ik, mijn zwangere vrouw, of mijn kinderen maar niet de Mexicaanse griep krijgen.’
Of er dreigt ontslag vanwege de financiële crisis. Allemaal dingen die op je afkomen.
En dan is de vraag; waar richt jij je op? Kijk je naar de omstandigheden, naar wat er op je afkomt?
Te midden van zijn moeilijkheden roept Job uit: ‘Want ik weet dat mijn Verlosser leeft.’ Job 19:25. Als je ziet op je omstandigheden zullen de omstandigheden je leven gaan bepalen.
Maar zie niet op de omstandigheden: Zie op Hem! Als de zonde je lijkt te overweldigen, als de angst je te pakken heeft, als ontmoediging aan de deur ligt: hoop op Hem!
Weet dat je Verlosser leeft!
Hebr. 5:7 ‘Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.’ Jezus richtte zich op God en niet op zijn problemen. Hij had een vast vertrouwen in Zijn Vader.
Hebr. 3:1 : ‘U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden,’
Allerlei zaken vragen om de aandacht vandaag.
Richt je op Hem die jou wil helpen en rust wil geven in deze woelige tijden.
Hij is het enige rustpunt!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200