Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefRoeping (2009-11-18)

2 Petrus 1: 10 en 11 (SV)
"Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus."

Apostel Petrus wijst erop waar het uiteindelijk omgaat , het gaat niet om het leven van nu. Hoewel! Dat het leven van nu! Wel geleefd moet worden, maar op zodanige wijzen, dat het komende leven daarin wordt geborgen. Petrus noemt het vastmaken. Uiteindelijk moet het in ons leven, gestalten krijgen. In dit leven, hebben wij alreeds de keuze te maken. De keus wat willen wij met ons leven. Jezus zegt wel in Lukas 9:24,` Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.`
En dat is ook de verkondiging van de apostelen geworden, om Jezus daarin te volgen, om daad werkelijk voor Hem te kiezen, om je leven daarin te verliezen. In de zaak van Christus een verkondiger te worden, en te zijn. Want het is een werkelijkheid!

De gelovigen ervaren dat dan ook zo, want door het geloof aanschouwen zij alreeds het Koninkrijk Gods. Zoals dat staat geschreven in de HebreŽen 1:13 : `Deze allen, zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren.` De gene die geloven, hebben hun hart op wat God bereidende is in Jezus Christus, in dat eeuwige komende Koninkrijk. En dat geloof van de mens is altijd bevestigd, want het bestaat nog steeds. En het zal zeker openbaar worden in de wederkomst van Jezus.

In de eerste tijd van de kerk leefde deze verwachting geweldig sterk. Apostel Petrus leerde de gemeente dat die dag gezien zal worden in zijn eigen tijd, in de tijd van het einde. Wij zijn nu gekomen in de tijd van het einde. Als wij letten op de tekenen die daarvoor zijn gegeven, dan moet het ons toch opvallen dat vele gelovigen de kerken verlaten, dat zij niet gewaakt hebben, hun roeping en verkiezing niet hebben vast gemaakt in Jezus Christus. Apostel Petrus besluit zijn brief 2 Petrus 3:18 : `Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid.` Amen

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200