Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefWater (2009-10-07)

Joh.4: 13-14
"Een ieder, die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen; maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven"

Jezus wil je levend water geven, Hij wil je vervullen met Zijn Geest, je hoeft er alleen maar om te vragen. Jezus zei op het Loofhuttenfeest: Joh.7:37-39 : `Op de laatste dag, de grote dag van het feest stond Jezus op en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij komt tot Mij en drinkt. Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; . .` Je mag komen en drinken.
vers 10: `Indien jij wist van de gave van God en wie het is die tot je zegt; geef mij te drinken, jij zou het Hem gevraagd hebben en Hij zou je het gegeven hebben.`Als je maar weet wie je tegenover je hebt. De vrouw wist het niet! Haar geestelijke ogen zaten dicht. Hoe is het met jouw geestelijke ogen? Als Jezus naar jou toe komt zal je Hem dan herkennen? Of heb je een verkeerd beeld van God de Vader en van Jezus. Religie heeft het karakter van God de Vader totaal verkeerd vertegenwoordigd en Hem afgeschilderd als iets wat Hij niet is. Daarom schrikken sommige mensen van intimiteit met God, ze kennen het niet, het is ze niet geleerd en daarom rennen sommigen hard weg. Dat is heel verdrietig en heel triest, maar God zoekt ze op, en anders moeten wij het doen. Mensen opzoeken zoals de Samaritaanse vrouw, dat is onze taak. Uitreiken naar een wereld in nood!
Deze vrouw herkende Hem niet. Deze vrouw was religieus, het ging haar om regels en om discussies waar je het beste kunt bidden. Deze vrouw praat ongeestelijk, ze spreekt over aards water en ziet de geestelijke betekenis niet. vers 11: `Zij zei tot Hem: Heer, U hebt geen emmer en de put is diep; hoe komt U dan aan levend water?`
Soms blijven we ongeestelijk praten: `Heer geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten.` Vers 15
Heer help mij van mijn problemen af; niet meer hierheen om de schande te ondergaan, in eenzaamheid te putten. Vaak willen we alleen maar van onze problemen af , van de gevolgen van onze zonde.
Er zijn velen op zoek naar rust en naar water. Ze zoeken rust en bevrediging in drank, drugs, seks, materialisme; water dat je op het heetst van de dag in alle schaamte en afwijzing moet blijven putten. Je krijgt nooit rust en je houdt altijd dorst!
Jezus wil je levend water geven waar je nooit meer voor hoeft te putten.
Drink van het levende water, dan zul je geen dorst meer krijgen tot in eeuwigheid!
Wordt vervuld met de Geest.

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200