Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefJezus verwachten (2009-11-04)

Lukas 10:27
"En hij, antwoordende, zeide:Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven"

En dat waren de geciteerde woorden uit de Wet en de Geboden,van een wetgeleerde, die aan Jezus vroeg, wat hij moest doen om het eeuwige leven te mogen ontvangen. De wetgeleerde meende van zich zelf wel dat hij het wist. Maar hij wilde Jezus op de proef stellen. Jezus vroeg dan ook aan de wetgeleerde wat staat er in de Wet geschreven? Als de wetgeleerde had geantwoord. Sprak Jezus tegen hem,`Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.` En dat was een antwoordt wat de wetgeleerde eigenlijk niet bevredigde. Zijn volgende vraag was dan, wie is mijn naaste? En dan geeft Jezus een beeld van de naaste, in de een gelijkenis, van de barmhartige Samaritaan. Er was een mens op de weg van Jeruzalem naar Jericho, die mens werd overvallen door rovers, en zwaar mishandeld, en bleef als dood liggen. Die mens werd gezien door een priester, maar die priester liep er snel langs, er kwam ook een Leviet, die liep er net zo goed snel langs. Toen kwam er een Samaritaan langs, en dan staat er, die werd met innerlijke ontferming bewogen over deze ongelukkige mens. En deze Samaritaan hielp deze ongelukkige, om zijn wonden te verzorgen, met olie en met wijn en zette deze mens op zijn eigen lastdier. En bracht hem naar de herberg, zodat hij daar verzorgd kon worden. Als de Samaritaan de volgende dag verder wilden reizen, gaf hij de herbergier nog twee penningen, met de belofte dat als de verzorging meer zou kosten, dat hij dat zal vergoeden, als hij zou wederkeren. Het is een mooi beeld wat Jezus hier geeft in deze gelijkenis. Jezus beelden zich zelf uit als die barmhartige Samaritaan, in Zijn verlossingswerk van de mens. De zondigen mens die geslagen is, het zijn die geestelijke geslagen wonden, gemaakt door de zonden en schuld. Het is Jezus die de mens zijn wonden verzorgd door de olie en de wijn. Het is het heilig maken door de Heilige Geest, en de wijn de vreugde van de vergeven zonden. Waardoor de mens leeft voor God. Jezus heeft het alles volbracht voor de mens op dat kruishout. Het vervoer naar de herberg gaat op Zijn eigen lastdier het herderambt wat Jezus Zijn kerk heeft gegeven, de herberg dat is dan ook de Kerk, waar de gelovige in beschut is en verzorgt wordt door de waard, de leraar van de Kerk, die twee penning staan voor doop en avondmaal. Twee sacramenten aan Zijn Kerk geschonken, en de belofte van Zijn wederkomst. En dat is in deze onze tijd zeer actueel, want wij hebben, gelet op de tekenen van deze tijd, Jezus te verwachten

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200