Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefJezus en het volk (2010-03-24)

Lukas 19:41-42 en 38, Johannes 1:29, Johannes 12:24
"En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar, Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede [dient]! Maar nu is het verborgen voor uw ogen."

Wat een geweldig dilemma voor Jezus als Hij naar Jeruzalem kwam, en Zijn discipelen Hem vooruit liepen roepende:ĒGezegend is de Koning, Die daar komt in den Naam des Heeren! Vrede zij in den hemel, en heerlijkheid in de hoogst plaatsen.Ē Alle mensen in Jeruzalem waren vol van vreugden, want eindelijk zal Jezus Zijn Koningschap op zich nemen. Je leest dat ze de takken van de bomen afbraken, en hun klederen uittrokken om die spreiden over de weg zodat Jezus als een triomfator als een overwinnaar Jeruzalem binnen kon trekken. Het was ťťn en al vreugde in Jeruzalem, hier had IsraŽl opgewacht. Jezus weende over Jeruzalem over Zijn volk, omdat zij Hem niet verstonden. Het volk IsraŽl meende dat Jezus was gekomen om het Koninkrijk weder op te richten. Johannes de Doper getuigden, als hij Jezus zag lopen.ĒZie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!Ē ďVoorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.Ē Jezus weende om dat het volk Hem niet ten volle geloofde, dat Hij was gekomen om verzoening te doen voor de zonden. Hij was gekomen om de Wil van Zijn Vader te vervullen. Niet Mijn wil maar u wil geschieden. IsraŽl meende haar dag te hebben, als Jezus Jeruzalem introk, voor Jezus was het een dag van grote smart. Jezus was bewogen over alle ellende die Jeruzalem en Zijn volk zal over komen.
En wij die achter de geschiedenis staan, zijn getuigen geweest van die grote ellende die over het volk IsraŽl is gekomen. Maar wij zijn ook getuigen, dat het volk IsraŽl weer een eigen Regering heeft. En dat is een Gods teken voor deze tijd, een teken voor alle mensen, dat de tijd nog maar kort is, in de wederkomst van Jezus.

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200