Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Maandag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archief‘WIE BEN JIJ IN DEZE WERELD? ‘ 1 (2015-07-01)

Dan.1:3-20
"Dan.1:8: ‘Daniël nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijze of met de wijn die de koning placht te drinken; en hij verzocht de overste der hovelingen, dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen.’"

Vandaag gaat het niet meer over eten en drinken omdat Jezus ons geleerd heeft dat voedsel ons niet onrein maakt. Het gaat er om dat we rein blijven in deze wereld.
Wie ben jij in deze wereld? Daniel besloot zich niet te verontreinigen. Dat was een dapper besluit. Het kon hem het leven kosten.
Sommige jongeren denken dat ze, als ze niet met deze wereld mee doen, oude stoffige mensen worden.
Maar dat is een leugen. Als Daniël en zijn vrienden een Bijbels dieet volgen zien ze er geweldig goed uit! Beter dan al de andere jongens aan het hof.
Helaas is het zo dat veel christenen worden geïnfecteerd door de dingen van de wereld, ze worden beïnvloed door hun niet christelijke vrienden en vriendinnen.
Maar als je in Christus bent is het omgekeerde het geval: christenen infecteren de wereld, hebben invloed op de wereld. Ze beïnvloeden hun vrienden op een positieve manier.
De Bijbel zegt in Math.5:13-16: ‘Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’
Als de wereld onze goede daden zien gaan ze de Vader aanbidden. Dat is nog eens invloed hebben!
Filip.2:14-15: ‘Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.’
Als het goed is zijn wij schitterende sterren in een donkere wereld.
Wie ben jij in deze wereld? Hoeveel zout is er in jou, hoeveel licht breng jij in deze donkere wereld?
1 Johannes 4:17: ‘Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.’
Wij zijn als Jezus in deze wereld. Wat houdt dat in? Dat kunnen we lezen in Hand.10:38: ‘Daarna liet God zien dat hij Jezus uit Nazareth uitgekozen had. God gaf hem de heilige Geest, en hij gaf hem kracht. Jezus reisde door het land. Hij deed overal goede dingen, en alle mensen die in de macht van de duivel waren, werden door hem genezen. Jezus kon al die dingen doen omdat God hem hielp.’
Jezus deed goede dingen, bevrijdde mensen van de duivel en genas mensen.
Wil je als Jezus zijn in deze wereld?
Er wordt op jou gewacht!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200