Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHOE MOET JE MET PROFETIE OMGAAN? (2015-08-12)

Openbaring 19:10
"Openb.19:10 - “want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie”; ‘Want het getuigenis van Jezus is wat de profeten doet spreken.’ (GN) ‘De kern van alle profetie is het getuigenis van Jezus.’(Het Boek)"

Het woord profetie betekent hier letterlijk: ‘dat wat gesproken wordt door een profeet.’ Het kan ook een profetie zijn dat gesproken wordt door een gelovige geïnspireerd door de Heilige Geest. We zijn niet allen profeet maar de Bijbel leert dat we allemaal kunnen profeteren.
Het is belangrijk dat we weten wat profetie inhoudt. Hoe luisteren we naar een profetie, wat doen we met een profetie? Onze innerlijke houding is essentieel.
Profeten spreken namens Jezus. Jezus spreekt door profeten of door een profetie heen.
Er moet dus een innerlijke houding van luisteren, gehoorzaamheid en respect zijn. Verlangen naar een Woord van God is niet hetzelfde als een kroketje uit de muur halen bij een snackbar.
Er zijn christenen die lichtvaardig met profetie omgaan. Ze spreken soms te gemakkelijk woorden uit die niet van Jezus komen maar uit een goed mensenhart komen of met goede bedoelingen uitgesproken worden. Anderen denken dat ze via een profetie moeten waarschuwen tegen zonde.
Weer anderen willen alleen maar horen wat hun hart streelt.
Maar als het goed is laat de profeet, of degene die profeteert, zich leiden door de Heilige Geest.
Het is echter belangrijk dat ook de ontvanger van de profetie zich laat leiden door de Geest.
Hoe weet je nu dat iemand zich laat leiden door de Geest?
De Bijbeltekst uit Openbaring 19:10 zegt dat het getuigenis van Jezus de kern van elke profetie moet zijn. Wat is het getuigenis van Jezus? Deze uitdrukking komt zes keer voor in de Bijbel en allemaal in het boek Openbaring. Je kan het zo zeggen: het getuigenis van Jezus is de overwinning door het kruis, de opstanding en het zitten aan de rechterhand van God. Het getuigenis van Jezus is ook alles wat Hij gedaan heeft toen Hij hier op aarde was: zieken genezen, hongerige mensen voeden, het koninkrijk van God prediken en doden opwekken. Het getuigenis van Jezus brengt leven en overvloed. Het getuigenis van Jezus is overwinning over ziekte en dood. Het getuigenis van Jezus is Leven!
Het hart van Jezus moet altijd de kern van profetisch spreken zijn. Het is het communiceren van Jezus’ hart over iemand of over iemands situatie. Jezus’ hart is altijd liefde, bewogenheid, biedt altijd hoop en bouwt het geloof op.
Als iemand profeteert moet het zijn dat je Jezus hoort spreken. De Heilige Geest zal altijd Jezus verheerlijken: ‘Hij (de Heilige Geest) zal Mij verheerlijken.’ Joh. 16:14.
De Heilige Geest wordt in de bijbel ook wel 'Geest van Christus', 'Geest van Jezus' of 'Geest van Zijn Zoon' genoemd. (Rom. 8:9, Hand. 16:7, Gal. 4:6).
Daarom mogen we van die Geest in ons dezelfde dingen verwachten als die we Jezus hebben zien
doen. En we mogen ook door Diezelfde Geest voor anderen gaan betekenen, wat Jezus voor mensen
betekende. Toen JEZUS hier op aarde was ging HIJ rond goed doende en zette iedereen vrij die overweldigd was door de duivel.
Door profetie gaan mensen ontdekken dat Jezus ook vandaag nog leeft en dat Hij tot een ieder persoonlijk wil spreken.
Geloof het maar!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200