Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Maandag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archief‘LEG ELKE ZONDELAST AF!’ (2015-08-26)

Hebr.12:1
"Hebr.12:1: ‘ Te midden van zo’n grote kring van geloofsgetuigen moeten we dan ook ELKE ZONDELAST die ons zo gemakkelijk hindert, AFLEGGEN en met volharding de renbaan aflopen die voor ons ligt. "

De Bijbel leert dat we onze zondelast kunnen afleggen! Dat is toch goed nieuws. Je hoort vaak mensen na een zonde zeggen: ‘ik ben ook maar een zondig mens’ of: ‘ja, we zijn nu eenmaal allemaal zondaren’.
Dat is niet wat de Bijbel zegt. We kunnen de zonde afleggen omdat Jezus dat voor ons gedaan heeft. In eigen kracht lukt dat niet, dat lukt alleen door de kracht van de Heilige Geest. Maar dat het mogelijk is dat staat vast.
God zegt in Genesis 4: 6 en 7 tegen Kain: ‘Waarom ben je zo boos en waarom is je gelaat betrokken? Mag je het niet opheffen, als je goed handelt? Maar als jij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar jou uitgaat, MAAR OVER WIE JIJ MOET HEERSEN.’
Jij bent, door wat Jezus gedaan heeft, sterker dan de zonde.
‘En jij weet dat Hij- Jezus Christus- geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou WEGNEMEN, en in Hem is geen zonde .’ (1Joh. 3:5)
Het Woord van God zegt ons een aantal keren niet meer te zondigen. Dat is dus mogelijk, anders zou dat er niet staan! Jezus zegt tegen de vrouw die op overspel betrapt is: ‘Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en ZONDIG NIET MEER.’ (Joh.8:11)
Tegen de man die 38 jaar lang ziek geweest was en door Jezus genezen was bij het badwater Betesda zei Jezus: 'U bent nu gezond; ZONDIG DAAROM NIET MEER, anders zal u iets ergers overkomen.' (Johannes 5:14-15)
In 1 Cor.15:34 herhaalt Paulus dit nog een keer: ‘Komt tot de rechte nuchterheid en ZONDIGT NIET LANGER, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.’
In onze tekst staat dat we de zondelast kunnen afleggen. Voor ‘afleggen’ staat hier een woord dat betekent: ‘opzij leggen’, ‘neerleggen’, ‘weg werpen’, ‘weg doen’.
In 1 Petr.2:7 wordt hetzelfde woord nog een keer gebruikt. ‘LEGT DAN AF alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij…..’
Zonde doen is niet een dagelijks terugkerend ritueel maar voor de wedergeboren christen een uitzondering! ‘En ALS iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. ‘(1 Joh.1:1b)
Er staat : ALS! Het is dus een uitzondering en niet een dagelijks zondigen! Dagelijks zondigen dat is niet het normale, christelijke overwinningsleven.
Geloof wat de Bijbel zegt en begin vandaag nog met dat leven van overwinning!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200