Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Maandag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefOordelen (2009-09-22)

Joh.4: 7b-9
"Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar: Geef Mij te drinken. De Samaritaanse vrouw dan zei tot Hem: Hoe kunt U als Jood, van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? ( Want Joden gaan niet om met Samaritanen). "

Jezus vraagt aan de Samaritaanse vrouw: `Geef Mij te drinken.` vers 8.
Jezus wordt nooit gehinderd door de reputatie van iemand, hoe slecht die ook is. Ook niet door jouw reputatie. Hij veroordeelt jou niet!
Hij praat met iedereen, ongeacht ras, geloof, ongeloof, zonde, wat dan ook! Hij vraagt zelfs: geef Mij te drinken! Sommige mensen moeten daar niets van hebben. De schriftgeleerden zeiden toen een publieke vrouw bij Jezus kwam: Hij zou Zich nooit hebben laten aanraken door haar als Hij wist wie zij was. Zou Jezus jou toelaten als hij wist wie jij was? Wat zouden de mensen zeggen als Jezus jou zou aanraken; als Jezus eens wist wat ik gedaan had dan zou Hij mij nooit aanraken! Als je die gedachte hebt blijf je op een afstand van Hem en durf je Hem niet toe te laten. Hij weet wie je bent, Hij kent je, Hij kent je omstandigheden, Hij kent je beter dan wie ook. Jezus veroordeelt de vrouw niet maar vraagt haar om water. Hoe kan een zondaar Jezus water geven, wat heb je Hem te bieden? Jezus verlangt naar een blijk van wederliefde, Hij verlangt naar een liefdevol gebaar naar Hem toe.
Jezus wist wat de vrouw gedaan had en hoe ze leefde. Het maakte Hem niet uit, Hij veroordeelde haar niet. Hij begon niet direct over haar zondige leven maar vroeg om water. Hij wilde haar iets leren, Hij wilde haar leven geven.
`Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordeelt, maar opdat de wereld dor Hem behouden wordt. Wie in Hem gelooft wordt niet veroordeeld…` Joh.3:17. Jezus zegt Zelf in Joh.12:47: `En indien iemand naar Mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om de wereld te behouden.` Als Jezus niet oordeelt dan mogen wij ook niet oordelen.
`En oordeel niet en je zult niet geoordeeld worden. En veroordeel niet en je zult niet veroordeeld worden; laat los en je zult los gelaten worden (in het Engels staat daar: schenk vergeving en je zal vergeving geschonken worden).
Hoe snel oordelen wij over een ander, ook al kennen we de persoon en zijn omstandigheden niet eens goed. Hoe snel oordelen anderen over ons!
Hoe snel veroordelen wij ons zelf als we iets verkeerds gedaan hebben.
Jezus heeft het oordeel weggenomen en de weg weer vrijgemaakt.
Het enige wat je nog maar hoeft te doen is om die weg op te gaan.
Loop, nee ren maar naar Hem toe!
Hij wijst je nooit af.

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200