Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefPASEN IS: LIEFDE IN ACTIE! (1) (2015-03-25)

Johannes 13-1-15 (Bijbel in gewone taal)
"Johannes 13:12-15: ‘Toen Jezus de voeten van alle leerlingen gewassen had, deed hij zijn kleren weer aan. Hij ging bij de leerlingen zitten en zei: ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie noemen mij ‘meester’ en ‘Heer’. En dat is goed, want dat ben ik. Ik ben jullie Heer en jullie meester, en toch heb ik jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie ook voor elkaar doen.’ "

Het was een dag voor Pasen toen Jezus samen met Zijn discipelen ging eten. Om één of andere reden was er op dat moment geen slaaf of dienstknecht aanwezig die hun de voeten kon wassen. Iedereen ging met ongewassen voeten aan de tafel liggen. Dat was hoogst ongebruikelijk maar geen van de leerlingen voelde zich geroepen om dat minderwaardige karweitje te doen. Ze voelden zich er te goed en te trots voor.
Jezus wilde Zijn leerlingen niet in die houding laten, Hij had hun te lief om deze toestand niet aan te grijpen voor een belangrijke levensles. Johannes gaf er later blijk van deze les goed geleerd te hebben:
1 Joh.3:18: ‘Vrienden, we moeten anderen laten merken dat we van hen houden. Niet door mooie woorden, maar door daden die Gods waarheid laten zien.’
In een Engelse vertaling las ik: ‘which shows itself in action.’ Liefde laat zich in de actie zien!
Dat is iets waar de wereld naar uitkijkt. Mooie woorden hebben ze al genoeg gehoord.
De wereld wil graag iets zien; ze kijkt reikhalzend uit naar het moment dat te zien zal zijn wie de echte kinderen van God zijn.
Jezus gaf het goede voorbeeld. Hij gaf de hongerigen brood, Hij genas de zieken, Hij maakte blinden ziend, Hij opende dove oren, Hij liet stommen weer spreken, Hij liet lammen weer lopen en Hij wekte doden op.
Jezus stond op en legde zijn kleren af. Hij legde Zijn waardigheid af en trok het kleed van een slaaf aan. Hij bond een linnen doek om Zijn middel.
Hij legde Zijn hemelse waardigheid af en kwam als mens op aarde. Hij deed nog veel meer: Hij legde Zijn leven af. Johannes 15:12-13: ‘Ik geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals ik van jullie houd. Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden.’
Jezus heeft laten zien wat echte liefde is. Hij is niet alleen gestorven voor Zijn vrienden maar ook voor Zijn vijanden. De Bijbel zegt dat wij dat voorbeeld moeten volgen: 1 Johannes 3:16:’ Jezus Christus heeft ons geleerd wat liefde is. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Daarom moeten ook wij ons leven geven voor andere gelovigen.’
In het Engels staat daar: ‘kneel down’ , ‘lay down’. Er staat een woord dat je kan vertalen met afleggen, opzij zetten. Dat hoeft dus niet te betekenen dat je voor iemand moet sterven maar dat je alles voor hem of haar over moet hebben. Johannes geeft direct hierop het voorbeeld van het geven aan de armen. Je rijkdom gebruiken om te kunnen geven. Dat is ook sterven; je aardse bezit los laten en je broeder of zuster helpen. Dat betekent dat het je alles mag kosten: je tijd, je energie en je waardigheid.
Ben je bereid?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200