Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefIK WIL JEZUS KENNEN (2014-12-10)

Filep.1:21
"Filep.1:21: ‘Want wat is leven? Voor mij is het Christus, en sterven is winst.’ (G.N)"

Een Engelse vertaling zegt: ‘ Het belangrijkste in mijn leven is Christus.’
Als je mensen in de straat zou vragen wat voor hun het belangrijkste in het leven is dan kun je heel verschillende antwoorden verwachten. Maar als je dat nu aan een christen vraagt? Of als deze vraag aan jou gesteld wordt: ‘wat is het belangrijkste in jouw leven?’
Voor Paulus was dat geen vraag: Christus was het belangrijkste in zijn leven.
In Filippenzen 3: 8 zegt hij: ‘Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met Hem te zijn.’
In de verzen 7 tot en met 11 van hoofdstuk 3 heeft Paulus het drie keer over het kennen van Jezus.
Dat is veel meer dan alleen maar bij naam kennen. Paulus heeft het over één zijn met Jezus. Kennen duidt een relatie aan, een innige en diepe relatie, een liefdesband zoals tussen broers en zussen in een familie.
Hoe kun je zo close met Jezus worden? Dat is een vraag waar nog velen mee worstelen.
Jezus heeft het eenvoudig gemaakt door Zelf naar deze aarde te komen als een gewoon mens. Hij was aanspreekbaar, je kon Hem aanraken, in Zijn ogen kijken en Zijn liefde ervaren.
Hoe kun je nu van iemand houden die je niet kunt zien? Paulus had in ieder geval Zijn stem gehoord en een groot licht gezien.
Jezus zei in Johannes 20:29 dit: ‘Jij gelooft omdat je Mij gezien hebt? Zalig zij die niet zien en toch geloven. ‘
Jezus ‘zien’ heeft met geloof te maken en vertrouwen. Ogen vol geloof zien zo veel meer!
Paulus zegt dat toen hij alles wat niet meer belangrijk was had weggegooid hij Christus kon ontvangen en één met Hem kon zijn.
Daarvoor heb je de Heilige Geest nodig die je daarbij helpt en je laat zien wat jij nog belangrijk vindt in je leven maar wat je ‘weg moet gooien’.
God heeft ons geroepen tot intimiteit met Zijn Zoon. Dat staat in 1 Cor.1:9: ‘God is trouw, Hij heeft je geroepen om één te zijn met Zijn Zoon, onze Here Jezus Christus.’
Een andere vertaling zegt: om ‘fellowship’ te hebben met Zijn Zoon. Daartoe heeft God ons geroepen.
Is dat niet mooi?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200