Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefBLIJF NAAR JEZUS KIJKEN! (1) (2014-11-26)

Hebr. 12: 1-2
"Hebr.12:1-2: ‘Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.’ (NBG)"

We worden aangemoedigd om onze blik op Jezus te richten. Petrus kon op het water lopen zolang hij naar Jezus keek. Toen hij naar de wind en de golven ging kijken zonk hij in de golven weg.
Math.14:25-33: ‘In de vierde nachtwake kwam Hij tot hen, gaande over de zee. Toen de discipelen Hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van vrees. Terstond sprak [Jezus] hen aan en zei: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! Petrus antwoordde Hem en zei: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water. En Hij zei: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zei tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?’
Misschien heb je een financiële nood, zit je in de problemen, ben je ten einde raad. Ga naar Jezus! Vertrouw erop dat Hij alles al goed gemaakt heeft voor jou. Dat is niet gemakkelijk, je moet soms op water lopen. Als je naar je problemen blijft kijken en de angst toelaat, dan zink je in je problemen weg. Maar als je alleen op Jezus ziet en naar Hem blijft kijken en niet je aandacht richt op je problemen, dan komt het goed. Dan verdwijnt je angst.
In 2 Kronieken 20:11-12 staat dit:’ En als dank daarvoor trekken ze nu tegen ons op om ons te verdrijven uit uw eigen land, dat u ons in bezit hebt gegeven! God, straft u hen af. Wij zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu aanvalt. Wij weten niet wat we moeten doen, op u zijn onze ogen gevestigd.’
Als je niet meer weet wat je moet doen ga naar Jezus. Roep Hem aan, vertrouw op Hem.
In Hebr.3: 1 staat: ‘Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus, ‘
Het is best wel moeilijk. Er is zoveel afleiding. Er zijn soms zoveel problemen dat je niet meer weet waar je moet beginnen.
Richt je oog op Jezus. Hij heeft alles al voor jou gedaan. Hij is voor je en niet tegen je.
Het enige wat je moet doen is niet twijfelen maar geloven en vertrouwen.
Loop maar over je problemen en angsten heen naar Hem toe.
Durf je het aan?Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200